+49 (30) 120 899 27Πλατφόρμα μάθησης

Η σημασία της ψηφιακής λογιστικής για τις μικρές επιχειρήσεις | Digital accounting today

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή στην ψηφιοποίηση της λογιστικής

Ιστορικό πλαίσιο:

Η εισαγωγή ψηφιακών λογιστικών συστημάτων σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα στην εξέλιξη της εταιρικής διαχείρισης. Οι ιστορικά χειροκίνητες διαδικασίες αντικαθίστανται από σύγχρονες τεχνολογίες. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να οργανώσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τις λογιστικές τους διαδικασίες και να προσαρμοστούν καλύτερα στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, η οποία αναπτύχθηκε εκθετικά στις δεκαετίες που ακολούθησαν και την οποία κανείς δεν μπορεί να αποφύγει σήμερα.

Τεχνολογική πρόοδος :

Η ραγδαία ανάπτυξη λύσεων λογισμικού και τεχνολογιών νέφους έχει οδηγήσει στην ψηφιοποίηση της λογιστικής. Οι επιχειρηματίες έχουν πλέον πρόσβαση σε φιλικά προς το χρήστη εργαλεία που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται με ασφάλεια τα οικονομικά δεδομένα. Αυτή η τεχνολογική πρόοδος ανοίγει το δρόμο για πιο ακριβή, διαφανή και ταχύτερη λογιστική.

Αποδοτικότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα | Cloud Computing:

Η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, όπως η επεξεργασία εγγράφων, αυξάνει την αποδοτικότητα. Οι εταιρείες που αξιοποιούν αυτά τα κέρδη αποδοτικότητας είναι σε θέση να επικεντρωθούν καλύτερα σε στρατηγικές επιχειρηματικές πτυχές. Αυτό τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της βελτιστοποιημένης χρήσης των ψηφιακών λογιστικών εργαλείων.

Καθοριστικά πλεονεκτήματα:

 1. Πρόσβαση από οπουδήποτε:
  Οι λογιστικές λύσεις που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος επιτρέπουν την πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα από οπουδήποτε στον κόσμο με σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό διευκολύνει τη συνεργασία, καθώς τα μέλη της ομάδας ή οι φορολογικοί σύμβουλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες λογιστικές πληροφορίες ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. Η κινητικότητα προάγει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα στη ροή εργασιών.
 2. Αυτόματες ενημερώσεις και επεκτασιμότητα:
  Οι πλατφόρμες νέφους προσφέρουν προ-προγραμματισμένες ενημερώσεις λογισμικού χωρίς να χρειάζεται οι χρήστες να επεμβαίνουν χειροκίνητα. Αυτό διασφαλίζει ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν πάντα τις τελευταίες λειτουργίες και διορθώσεις ασφαλείας. Επιπλέον, η επεκτασιμότητα των λύσεων cloud καθιστά εύκολη την προσαρμογή στην ανάπτυξη της εταιρείας χωρίς την ανάγκη για πρόσθετο υλικό ή λογισμικό.
 3. Ακεραιότητα και ασφάλεια δεδομένων:
  Οι πάροχοι υπηρεσιών νέφους αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξαιρετικά ασφαλή κέντρα δεδομένων και προστατεύονται από τεχνολογίες κρυπτογράφησης. Οι τακτικοί έλεγχοι ασφαλείας και τα αντίγραφα ασφαλείας ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων. Οι λύσεις νέφους συχνά προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων σε σύγκριση με τα τοπικά συστήματα, καθώς μπορούν να βασίζονται σε γνώσεις εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένες υποδομές.

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής λογιστικής για την εταιρεία σας

Εξοικονομήστε χρόνο ΚΑΙ χρήμα με την ψηφιακή λογιστική:

Η ψηφιοποίηση επιτρέπει στις εταιρείες να εξοικονομήσουν σημαντικό χρόνο και χρήμα. Με την αυτοματοποίηση των λογιστικών διαδικασιών, μειώνονται οι χειροκίνητες εργασίες, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της αποδοτικότητας. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση του κόστους και επιτρέπει την πιο στοχευμένη αξιοποίηση των πόρων. Η συνεργασία με τον φορολογικό σύμβουλο ή το γραφείο μισθοδοσίας μπορεί επίσης να αυτοματοποιηθεί πλήρως.

Ώρα!

Η πρόσβαση στα δεδομένα όλων των αποδείξεων και εγγράφων (εισερχόμενα και εξερχόμενα τιμολόγια, βιβλίο ταμείου, τραπεζικά έγγραφα, καταστάσεις πιστωτικών καρτών κ.λπ.) πραγματοποιείται σε κλάσματα του δευτερολέπτου και, ως εκ τούτου, οδηγεί σε τεράστια εξοικονόμηση χρόνου.

Φυσικά, είναι δύσκολο να δοθούν ακριβή στοιχεία για την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου κατά την εισαγωγή ψηφιοποιημένης λογιστικής, καθώς αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τύπο του λογιστικού λογισμικού, τις επιμέρους απαιτήσεις και τον βαθμό αυτοματοποίησης. Ωστόσο, υπάρχουν γενικές τάσεις και εκτιμήσεις:

 • Ταχύτερη απόκτηση δεδομένων: 
  Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών καταχώρησης δεδομένων επιταχύνει σημαντικά τη ροή εργασιών της λογιστικής σε σύγκριση με τη χειροκίνητη καταχώρηση δεδομένων.
 • Αποτελεσματικότερη υποβολή εκθέσεων: 
  Η δημιουργία οικονομικών εκθέσεων και αναλύσεων είναι ταχύτερη και ακριβέστερη χάρη στα ψηφιακά λογιστικά συστήματα. Οι χρήστες μπορούν να καλούν ενημερωμένες αναφορές με το πάτημα ενός κουμπιού.
 • Επιταχυνόμενη ρύθμιση: 
  Οι αυτοματοποιημένες τραπεζικές συμφωνίες επιτρέπουν την ταχύτερη και ακριβέστερη συμφωνία των συναλλαγών, μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για τις χειροκίνητες διαδικασίες συμφωνίας.

Εξοικονόμηση κόστους:

 • Μειωμένο κόστος προσωπικού: 
  Με την αυτοματοποίηση των επαναλαμβανόμενων εργασιών, το κόστος του προσωπικού στον τομέα της καταχώρησης δεδομένων και της χειροκίνητης καταγραφής μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
 • Χαμηλότερο ποσοστό σφαλμάτων:
  Οι διαδικασίες ψηφιοποίησης ελαχιστοποιούν τα ανθρώπινα λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη κατά την ανάρτηση και την υποβολή εκθέσεων. Αυτό μπορεί να μειώσει το πιθανό κόστος λόγω εσφαλμένων λογιστικών ή φορολογικών λαθών.
 • Χαμηλότερο κόστος χαρτιού και εκτύπωσης / δεν χρειάζεται πλέον αρχείο: 
  Η ψηφιοποίηση μειώνει την ανάγκη για φυσικά έγγραφα και εκτυπωμένο υλικό, γεγονός που οδηγεί σε εξοικονόμηση κόστους στον τομέα των προμηθειών γραφείου.

Εδώ ένα Σύνδεσμος σχετικά με το θέμα.

Αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο και λήψη αποφάσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα:

Τα ψηφιακά λογιστικά συστήματα προσφέρουν αναλύσεις οικονομικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Αυτή η ικανότητα λήψης γρήγορων και ακριβών αποφάσεων βελτιώνει την ευελιξία και την ανταπόκριση σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Η επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι ζωτικής σημασίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Με τη συνεχή ανάλυση των δεδομένων της αγοράς, των συναλλαγών και άλλων σχετικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές. Αυτό επιτρέπει την ακριβή αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών, καθώς οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα με επικαιροποιημένα δεδομένα και να λαμβάνουν γρήγορες και τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι συναλλαγών:

Οι αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα επιτρέπουν την εφαρμογή αυτοματοποιημένων αλγορίθμων συναλλαγών. Αυτοί οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης για να αναγνωρίζουν μοτίβα και τάσεις σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνουν αυτόματα αποφάσεις διαπραγμάτευσης με βάση αυτές. Αυτό όχι μόνο βελτιστοποιεί την αποτελεσματικότητα, αλλά και ελαχιστοποιεί το ανθρώπινο λάθος. Η ταχύτητα με την οποία λειτουργούν οι εν λόγω αλγόριθμοι είναι ζωτικής σημασίας για την αντίδραση στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Διαχείριση κινδύνων σε πραγματικό χρόνο:

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η αναγνώριση και η διαχείριση των κινδύνων σε πρώιμο στάδιο είναι υψίστης σημασίας. Οι αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρακολουθούν και να αξιολογούν συνεχώς τους κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά τους. Αυτό επιτρέπει τον προληπτικό εντοπισμό πιθανών απειλών, ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί σε ταχείες προσαρμογές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Η διαχείριση κινδύνων σε πραγματικό χρόνο συμβάλλει έτσι στην ελαχιστοποίηση των χρηματοοικονομικών ζημιών και στη διασφάλιση της σταθερότητας του χαρτοφυλακίου.

Ασφάλεια δεδομένων και ακεραιότητα της άυλης λογιστικής:

Η ψηφιοποίηση αυξάνει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των οικονομικών δεδομένων. Η χρήση προηγμένων τεχνολογιών κρυπτογράφησης και ελέγχων πρόσβασης διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων πληροφοριών. Αυτό προστατεύει τις μικρότερες εταιρείες από την απώλεια δεδομένων, την κακή χρήση και άλλους κινδύνους ασφαλείας.

Επιλογές λογισμικού και κριτήρια επιλογής | Λογιστικό λογισμικό

Ποικιλία λύσεων λογισμικού / λογιστικών προγραμμάτων:

Η ποικιλία των ψηφιακών λογιστικών λύσεων προσφέρει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μια ευρεία επιλογή. Οι πλατφόρμες που βασίζονται στο νέφος, τα ολοκληρωμένα συστήματα και το εξειδικευμένο λογισμικό καλύπτουν διαφορετικές απαιτήσεις. Οι εταιρείες θα πρέπει να αναλύσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους προκειμένου να επιλέξουν το καταλληλότερο λογισμικό για την επιχείρησή τους. Με τον τρόπο αυτό, δεσμεύονται μόνιμα από τις αρχές της ορθής διπλογραφικής λογιστικής

Ψηφιοποιήστε τη λογιστική στο ιατρείο σας - εξοικονομεί χρόνο και χρήμα!

Σενάρια ορισμένων επιλεγμένων προγραμμάτων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

1 DATEV:

DATEV είναι ένα κορυφαίο λογιστικό λογισμικό στη Γερμανία και είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φορολογικών συμβούλων και των πελατών τους. Η πλατφόρμα επιτρέπει την ψηφιακή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και φορολογικών συμβούλων, καθιστά τις λογιστικές διαδικασίες ανεξάρτητες και προσφέρει πολυάριθμες λειτουργίες για οικονομικό προγραμματισμό και μεγαλύτερη διαφάνεια.

Με την ενότητα του προγράμματος "Datev Unternehmen Online", οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάζουν αρχεία και έγγραφα στον φορολογικό σύμβουλο σε ηλεκτρονική μορφή αντί σε έντυπη μορφή στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής λογιστικής.

Αυτό εξοικονομεί πολύ χρόνο και συμβάλλει στη μείωση του κόστους.

Το παρακάτω βίντεο περιγράφει μια πιθανή διαδικασία:

Αποστολή ψηφιακών εγγράφων με την DATEV Mittelstand

Αποστολή ψηφιακών εγγράφων με την DATEV Mittelstand

2η ημερήσια διάταξη

Ατζέντα παρέχει μια σαφή πλατφόρμα για την εισαγωγή δεδομένων. Οι χρήστες εισάγουν τα οικονομικά τους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων και των αποδείξεων, απευθείας στο λογισμικό. Ορισμένες λειτουργίες αναγνώρισης δεδομένων, όπως ποσά και αριθμοί λογαριασμών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ακρίβειας.

Το λογισμικό επιτρέπει την αποτελεσματική ταξινόμηση και απόδοση λογαριασμού των καταγεγραμμένων δεδομένων. Οι εταιρείες μπορούν να ορίσουν προκαθορισμένους κανόνες για την αυτόματη κατανομή ορισμένων συναλλαγών στους σωστούς λογαριασμούς. Αυτό το βήμα ελαχιστοποιεί τη χειροκίνητη παρέμβαση και προωθεί τη συνεπή λογιστική.

Η ατζέντα υποστηρίζει την ηλεκτρονική συμφιλίωση τραπεζών. Οι τραπεζικές συναλλαγές συγκρίνονται με τα καταγεγραμμένα λογιστικά δεδομένα, επιτρέποντας τη γρήγορη αναγνώριση και διόρθωση των διαφορών. Αυτό συμβάλλει στην ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων και εξοικονομεί χρόνο κατά τη χειροκίνητη συμφωνία.

3. Lexware:

Lexware προσφέρει διάφορα λογιστικά προϊόντα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Με φιλικές προς το χρήστη διεπαφές, η Lexware διευκολύνει την ψηφιακή λογιστική και προσφέρει επίσης λύσεις για τη λογιστική μισθοδοσίας, την επεξεργασία παραγγελιών και άλλες απαιτήσεις διαχείρισης επιχειρήσεων.

4. QuickBooks:

QuickBooksπου αναπτύχθηκε από την Intuit, είναι ένα δημοφιλές λογιστικό λογισμικό που είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις ΜΜΕ. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αυτοματοποίηση των λογιστικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης, της παρακολούθησης δαπανών και της χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η ενσωμάτωση στο νέφος επιτρέπει την πρόσβαση από οπουδήποτε.

5. Sage 50cloud:

Sage 50cloudπρώην Sage 50, είναι ένα ολοκληρωμένο λογιστικό λογισμικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η έκδοση που βασίζεται στο σύννεφο προσφέρει πρόσβαση από διάφορες συσκευές, αυτοτελή συμφιλίωση τραπεζών και τιμολόγηση, καθώς και λειτουργίες για τη διαχείριση αποθεμάτων και την οικονομική ανάλυση.

Φιλικότητα προς το χρήστη και εκπαίδευση:

Τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να δίνουν έμφαση στη φιλικότητα του λογισμικού προς τον χρήστη. Οι διαισθητικές διεπαφές και οι εύκολα κατανοητές λειτουργίες διευκολύνουν την ενσωμάτωση στην καθημερινή εργασιακή ζωή. Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί το λογισμικό αποτελεσματικά και να αποκομίζει το μέγιστο δυνατό όφελος από αυτό.

Ενσωμάτωση και επεκτασιμότητα:

Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση της ψηφιακής λογιστικής στις υφιστάμενες επιχειρηματικές διαδικασίες είναι απαραίτητη. Οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το επιλεγμένο λογισμικό είναι επεκτάσιμο και μπορεί να προσαρμοστεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης με άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές βελτιώνει τη συνολική αποδοτικότητα και τη συνοχή των δεδομένων.

Η εφαρμογή και η κατάρτιση των εργαζομένων είναι πολύ σημαντική

Δομημένο σχέδιο εφαρμογής | συμμόρφωση με την Gobd | περίοδος διατήρησης:

Η επιτυχής εισαγωγή ψηφιακών στρατηγικών απαιτεί ένα δομημένο σχέδιο εφαρμογής. Οι εταιρείες θα πρέπει να καθορίσουν σαφή βήματα για να εξασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση. Αυτό περιλαμβάνει τη μετάβαση των δεδομένων, τη διαμόρφωση του λογισμικού και τον καθορισμό των αλλαγών στις διαδικασίες. Ένα καλά μελετημένο σχέδιο υλοποίησης ελαχιστοποιεί τη διακοπή των λειτουργιών και διασφαλίζει την απρόσκοπτη μετάβαση.

Ολοκληρωμένη κατάρτιση:

Η κατάρτιση των εργαζομένων είναι ένα Βασικός παράγοντας επιτυχίας. Οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ομάδες τους κατανοούν τις λειτουργίες του νέου λογισμικού και μπορούν να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο διαδικτυακά όσο και επιτόπου και θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εργαζομένων. Η συνεχής εκπαίδευση διασφαλίζει ότι η ομάδα είναι πάντα εξοικειωμένη με τα τελευταία χαρακτηριστικά και τις βέλτιστες πρακτικές.

Εάν οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν στην εισαγωγή της ψηφιοποίησης των λογιστικών συστημάτων και δεν λαμβάνουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση, έχετε χάσει!

Πρόκειται φυσικά για μια συνεχή διαδικασία στην οποία πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι νέοι συνάδελφοι.

Ανατροφοδότηση και προσαρμογή | Ροές εργασίας | Λογιστική στην πράξη:

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, ένα ανοικτό κανάλι επικοινωνίας για ανατροφοδότηση είναι απαραίτητο. Η ανατροφοδότηση των εργαζομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν προσαρμογές και να διασφαλιστεί ότι το λογισμικό ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία προάγει τη θετική στάση των εργαζομένων απέναντι στην ψηφιοποίηση στον εργασιακό χώρο.

Μια πιθανή διαδικασία θα μπορούσε να έχει ως εξής:

 1. Προετοιμασία δεδομένων:
  Η ψηφιακή λογιστική διαδικασία αρχίζει με την προσεκτική προετοιμασία των οικονομικών δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή αποδείξεων, τιμολογίων και άλλων σχετικών εγγράφων. Η αυτοματοποίηση μπορεί να ξεκινήσει ήδη σε αυτό το στάδιο με τη χρήση εργαλείων αναγνώρισης εγγράφων για την εξαγωγή πληροφοριών από έντυπα έγγραφα.
 2. Ψηφιοποίηση και καταγραφή:
  Οι φυσικές αποδείξεις μετατρέπονται σε ψηφιακές μορφές. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν σαρωτές ή εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα για την ψηφιοποίηση των τιμολογίων και των αποδείξεων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα που συλλαμβάνονται μεταφορτώνονται στο λογιστικό λογισμικό. Εδώ, ένας συνδυασμός OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) και χειροκίνητης επαλήθευσης μπορεί να διασφαλίσει την ακρίβεια. Σε αυτό το σημείο λαμβάνει χώρα η μετατροπή από την παραδοσιακή αρχειοθέτηση εγγράφων σε φακέλους στην άυλη λογιστική.
 3.  Αυτοματοποιημένη απόκτηση δεδομένων:
  Το σύγχρονο λογιστικό λογισμικό βελτιστοποιεί πολλές εργασίες καταγραφής δεδομένων. Τα συστήματα που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να κατηγοριοποιούν τις συναλλαγές, να κατανέμουν τα ποσά και να δημιουργούν εγγραφές ανάρτησης. Αυτό ελαχιστοποιεί το ανθρώπινο λάθος και αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Οι τακτικές ενημερώσεις του λογισμικού επιτρέπουν τη χρήση πιο προηγμένων αυτοτελών λειτουργιών.
 4. Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση:
  Τα ψηφιακά καταγεγραμμένα δεδομένα ταξινομούνται και κατηγοριοποιούνται αυτόματα. Το λογισμικό κατανέμει τις συναλλαγές στους σωστούς λογαριασμούς και εξασφαλίζει έτσι τη σωστή λογιστική καταχώριση. Οι εταιρείες μπορούν να ορίσουν προκαθορισμένους κανόνες για να προσαρμόσουν τη διαδικασία αυτοματοποίησης στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.
 5. Ενσωμάτωση με τραπεζικούς λογαριασμούς και πλατφόρμες πληρωμών:
  Το λογιστικό λογισμικό μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα με τραπεζικούς λογαριασμούς και πλατφόρμες πληρωμών. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη συμφιλίωση των συναλλαγών κατά την πληρωμή και διευκολύνει την παρακολούθηση των εσόδων και των δαπανών. Οι ενσωματώσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν επισκόπηση των οικονομικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.
 6. Προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων και άλλων αναλύσεων:
  Τα ψηφιακά λογιστικά δεδομένα χρησιμεύουν ως βάση για τη δημιουργία οικονομικών εκθέσεων. Οι εταιρείες μπορούν εύκολα να κατεβάζουν ενημερωμένες πληροφορίες και να δημιουργούν προσαρμοσμένες αναφορές. Αυτό υποστηρίζει τη διοίκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και διευκολύνει τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την προετοιμασία εκθέσεων για την εφορία.
 7. Φορολογική συμμόρφωση:
  Τα ψηφιακά λογιστικά συστήματα σας βοηθούν να συμμορφώνεστε με τους φορολογικούς κανονισμούς. Υπολογίζουν τις φορολογικές υποχρεώσεις με το πάτημα ενός κουμπιού και δημιουργούν ουσιαστικές αναφορές για φορολογικούς σκοπούς. Η δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης σε σαρωμένα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή και άλλα δεδομένα διευκολύνει επίσης τους φορολογικούς ελέγχους.
 8. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αρχειοθέτηση:
  Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η αρχειοθέτηση ψηφιακών λογιστικών δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τη διπλογραφική λογιστική. Είναι σημαντικό να τηρούνται όλα τα κριτήρια των Γερμανικών Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (Gobd) και επίσης να διασφαλίζονται οι περίοδοι διατήρησης. η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας προστατεύει από την απώλεια δεδομένων, ενώ η αρχειοθέτηση εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις διατήρησης. Οι λύσεις που βασίζονται στο νέφος προσφέρουν μια ασφαλή και προσβάσιμη επιλογή αποθήκευσης.
 9. Παρακολούθηση και ανάλυση:
  Η παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στις εταιρείες να κατανοούν με ακρίβεια την οικονομική τους κατάσταση. Οι αναλύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό τάσεων και τη δημιουργία προβλέψεων. Αυτές οι γνώσεις είναι πολύτιμες για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.
 10. Έλεγχοι και δοκιμές:
  Τα ψηφιακά λογιστικά συστήματα διευκολύνουν τους εξωτερικούς ελέγχους και τις εσωτερικές αναθεωρήσεις. Η πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία είναι πιο επιτυχής, γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες ελέγχου. Η ιχνηλασιμότητα των αλλαγών διασφαλίζει την ακεραιότητα των οικονομικών δεδομένων και συμβάλλει στη συμμόρφωση.

Ιστορίες επιτυχίας από μικρές εταιρείες

Η ενσωμάτωση εφαρμογών που βασίζονται στο νέφος με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

Αυξημένη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση χρόνου:

Πολλοί επιχειρηματίες έχουν επιτύχει εντυπωσιακή αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της ψηφιοποίησης. Η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών έχει οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου. Παραδείγματα δείχνουν ότι με τη μείωση των χειροκίνητων σφαλμάτων, η ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων έχει βελτιωθεί, οδηγώντας σε καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις και βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Διαφάνεια και βελτιωμένη συνεργασία | Όλα εντάξει;

Οι επιτυχημένες εταιρείες δίνουν έμφαση στη βελτιωμένη διαφάνεια. Η δυνατότητα ανταλλαγής και ανάλυσης οικονομικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο προάγει την καλύτερη συνεργασία εντός της ομάδας και με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους. Αυτό βοηθά στην ανεξάρτητη και γρήγορη αντίδραση στις αλλαγές και στη λήψη στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων με βάση έγκυρες πληροφορίες.

Επεκτασιμότητα και ανάπτυξη:

Οι εταιρείες που το έχουν εφαρμόσει με επιτυχία αναφέρουν συχνά βελτιωμένη επεκτασιμότητα. Η ευελιξία των ψηφιακών συστημάτων επιτρέπει να συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της εταιρείας χωρίς να χάνεται η αποδοτικότητα. Τέτοιες ιστορίες επιτυχίας υπογραμμίζουν τον ρόλο της ψηφιακής λογιστικής στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Προκλήσεις και λύσεις

Αντίσταση στην αλλαγή:

Μία από τις κύριες προκλήσεις κατά την εισαγωγή της ψηφιακής λογιστικής είναι η πιθανή αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή. Οι εταιρείες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανοικτή επικοινωνία, στην αντιμετώπιση των φόβων και στην ανάδειξη σαφών βελτιώσεων μέσω της ψηφιοποίησης. Η κατάρτιση και η υποστήριξη μπορούν να βοηθήσουν στη διευκόλυνση της μετάβασης.

Ανησυχίες ασφάλειας για τη διπλογραφική λογιστική;

Καθώς αυξάνονται τα ψηφιακά δεδομένα, αυξάνονται και οι ανησυχίες για την ασφάλεια. Οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν ισχυρά μέτρα ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση και οι έλεγχοι πρόσβασης. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να χειρίζονται συνειδητά τα ευαίσθητα δεδομένα. Οι διαφανείς πολιτικές ασφαλείας και οι τακτικοί έλεγχοι είναι ζωτικής σημασίας.

Τεχνικές προκλήσεις;

Μπορεί να προκύψουν τεχνικά προβλήματα, όπως ασυμβατότητες λογισμικού ή βλάβες του συστήματος. Η καλή υποστήριξη από τους παρόχους λογισμικού και οι σαφείς διαδικασίες κλιμάκωσης είναι ζωτικής σημασίας. Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να δίνουν προσοχή στις τακτικές ενημερώσεις για να διασφαλίζουν ότι το λογισμικό τους συμμορφώνεται με τα τρέχοντα πρότυπα.

Μελλοντικές εξελίξεις και τάσεις

 

Τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) στη λογιστική:

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο λογιστικό λογισμικό είναι μια ανερχόμενη τάση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλάβει πλήρως τις επαναλαμβανόμενες εργασίες, να αναγνωρίζει μοτίβα και να κάνει τεκμηριωμένες προβλέψεις. Οι μελλοντικές εξελίξεις θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την αποδοτικότητα και να βοηθήσουν τις εταιρείες να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων.

Τεχνολογία Blockchain:

Η αλυσίδα μπλοκ θεωρείται όλο και περισσότερο ως μια διαφανής και ασφαλής μέθοδος λογιστικής. Οι μελλοντικές λύσεις λογισμικού θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία blockchain για να μεγιστοποιήσουν τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των οικονομικών δεδομένων.

Ενσωμάτωση με άλλες επιχειρηματικές μονάδες, επιχειρηματικούς εταίρους, τον φορολογικό σύμβουλο:

Η μελλοντική ανάπτυξη της ψηφιακής λογιστικής θα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην απρόσκοπτη ολοκλήρωση με άλλους επιχειρηματικούς τομείς. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ολοκληρωμένες πλατφόρμες που συνδέουν τη λογιστική, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και άλλα, ώστε να καταστεί δυνατή η ολιστική διαχείριση των επιχειρήσεων.

Συμβουλές για την ψηφιακή λογιστική | Ζυγίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

3 βασικές συμβουλές για όλους τους μετακινούμενους | Οφέλη για την εταιρεία σας

 1. Διεξοδική κατάρτιση των εργαζομένων
 2. Στρατηγική ασφαλούς μετάβασης δεδομένων και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
 3. Τακτικές ενημερώσεις και προσαρμογές

Μελέτη περίπτωσης

Στη μελέτη περίπτωσης μιας εταιρείας παροχής φορολογικών συμβουλών που πέρασε από αυτή τη διαδικασία, αναφέρονται τα 3 μεγαλύτερα λάθη που έγιναν κατά την εφαρμογή:

3 μοιραία λάθη στην ψηφιοποίηση με την DATEV - Συνέντευξη με τον καθηγητή Dr. Christoph Juhn

3 μοιραία λάθη στην ψηφιοποίηση με την DATEV - Συνέντευξη με τον καθηγητή Dr. Christoph Juhn

Συμπέρασμα | Ψηφιοποίηση της λογιστικής

Είναι καιρός να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Μην το αναβάλλετε για αύριο, αλλά κατά προτίμηση για χθες. Οι εταιρείες που δεν θα πηδήξουν σε αυτό το άρμα θα χάσουν μεσοπρόθεσμα.

Είναι σημαντικό να έχετε επίγνωση των ευκαιριών και των πιθανών κινδύνων και να εμπλέξετε όλους τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία αυτή.

Τελευταία πρόταση εκ μέρους μου. Αν θέλετε να μάθετε τα βασικά της λογιστικής από το μηδέν και να κατακτήσετε την ψηφιακή εφαρμογή στην πράξη, σας συνιστώ να ρίξετε μια ματιά στο Μαθήματατο οποίο Πακέταρίξτε μια ματιά στον οδηγό αγοράς (κόκκινο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία) ή μια γρήγορη συνομιλία με το ρομπότ συνομιλίας μας Mojo (κάτω δεξιά γωνία), ο οποίος είναι ένας αστείος μικρός τύπος, που δεν χάνει ποτέ μια απάντηση και μιλάει πολλές γλώσσες.

 

Ralf Hundertmark
Στα μαθήματα
Ζωντανή συνομιλία
Γεια σας, είμαι ο Mojo ένα ChatBot. Τι μπορώ να κάνω για εσάς;