+49 (30) 120 899 27Πλατφόρμα μάθησης

Fibu 1 + 2 σε διπλό πακέτο

293,28  net / 366,60  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Fibu 1 + 2 σε διπλό πακέτο

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η VHS χορηγεί μείωση της τιμής των μαθημάτων -> 197,80 €.
Θα βρείτε τις απαιτήσεις για μείωση της τιμής των μαθημάτων εδώ.

Οι εκπτώσεις μπορούν να ληφθούν μόνο απευθείας από την VHS μέσω Έντυπο μπορεί να γίνει κράτηση.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και επιστρέψτε στο anmeldung@vhstk.de / στείλτε ένα αντίγραφο σε μένα (info@ralf100m.de) και επισυνάψτε την απόδειξη της έκπτωσης / ! Ισχύει μόνο για εγγραφές με έκπτωση!

 

SKU: TK-5614-2p Κατηγορία:

Περιγραφή

Fibu 1 + 2 σε διπλό πακέτο

Fibu 1

 • Νομική βάση
 • Απογραφή και ισολογισμός
 • Λογαριασμοί ισολογισμού
 • Λογαριασμοί κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων
 • Λογιστική οργάνωση
 • Σύστημα ΦΠΑ
 • Ιδιωτικοί λογαριασμοί
 • Μη εκπιπτόμενα/περιορισμένα εκπιπτόμενα έξοδα Κόστος
 • Ασκήσεις

Fibu2

 • Ειδικά χαρακτηριστικά για εταιρείες παραγωγής
 • Αποστολή ημιτελών και τελικών προϊόντων/υπηρεσιών
 • Περιεχόμενο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 • Λογιστικές αρχές
 • Ουσιαστικές και χρονικές αναβολές εξόδων και εσόδων
 • Φορολογητέες και αφορολόγητες συναλλαγές
 • Σύστημα αντίστροφης χρέωσης
 • Ξένες χώρες που υπόκεινται σε ΦΠΑ- συναλλαγές αγαθών με την υπόλοιπη Κοινότητα και τρίτες χώρες
 • Εισπραχθείσες και καταβληθείσες προκαταβολές
 • Κανονισμοί αποτίμησης για πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία βάσει της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας / πρότυπα αποτίμησης / αποσβέσεις και αποσβέσεις
 • Μεταφορά της φορολογικής απόσβεσης / απόσπασης και ακύρωση του ποσού της έκπτωσης της επένδυσης,
 • Αποτίμηση αποθεμάτων και απαιτήσεων
 • Κεφάλαιο που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό
 • Δημοσίευση και αντιστροφή προβλέψεων
 • Αποτίμηση των υποχρεώσεων
 • Πολλές, πολλές ασκήσεις

Θα βρείτε τις απαιτήσεις για μείωση της τιμής των μαθημάτων εδώ.
Οι εκπτώσεις μπορούν να ληφθούν μόνο απευθείας από την VHS μέσω Έντυπο μπορεί να γίνει κράτηση.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε στο anmeldung@vhstk.de / στείλτε ένα αντίγραφο σε μένα (info@ralf100m.de).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Ζωντανή συνομιλία
Γεια σας, είμαι ο Mojo ένα ChatBot. Τι μπορώ να κάνω για εσάς;