+49 (30) 120 899 27Platforma edukacyjna

Znaczenie cyfrowej księgowości dla małych firm | Cyfrowa księgowość dzisiaj

Spis treści

Wprowadzenie do cyfryzacji rachunkowości

Kontekst historyczny:

Wprowadzenie cyfrowych systemów księgowych stanowi decydujący krok w ewolucji zarządzania przedsiębiorstwem. Historycznie ręczne procesy są zastępowane nowoczesnymi technologiami. Zmiana ta umożliwia w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom skuteczniejszą organizację procesów księgowych i lepsze dostosowanie się do wymagań ery cyfrowej.

Proces ten rozpoczął się w latach 80. wraz z wprowadzeniem komputerów i elektronicznego przetwarzania danych, które w kolejnych dekadach rosły wykładniczo i których nikt nie może dziś uniknąć.

Postęp technologiczny:

Szybki rozwój oprogramowania i technologii chmurowych przyczynił się do cyfryzacji księgowości. Przedsiębiorcy mają teraz dostęp do przyjaznych dla użytkownika narzędzi, które pozwalają im bezpiecznie zarządzać danymi finansowymi. Ten postęp technologiczny toruje drogę do dokładniejszej, bardziej przejrzystej i szybszej księgowości.

Wydajność i przewaga konkurencyjna | Cloud Computing:

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przetwarzanie dokumentów, zwiększa wydajność. Firmy, które wykorzystują ten wzrost wydajności, są w stanie lepiej skupić się na strategicznych aspektach biznesowych. Daje im to przewagę konkurencyjną, którą uzyskują dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu cyfrowych narzędzi księgowych.

Decydujące zalety:

 1. Dostęp z dowolnego miejsca:
  Rozwiązania księgowe oparte na chmurze umożliwiają dostęp do danych finansowych z dowolnego miejsca na świecie z połączeniem internetowym. Ułatwia to współpracę, ponieważ członkowie zespołu lub doradcy podatkowi mogą uzyskać dostęp do aktualnych informacji księgowych niezależnie od ich lokalizacji. Mobilność promuje elastyczność i wydajność w przepływie pracy.
 2. Automatyczne aktualizacje i skalowalność:
  Platformy w chmurze oferują wstępnie zaprogramowane aktualizacje oprogramowania bez konieczności ręcznej interwencji użytkowników. Dzięki temu firmy zawsze korzystają z najnowszych funkcji i poprawek bezpieczeństwa. Ponadto skalowalność rozwiązań chmurowych ułatwia dostosowanie się do rozwoju firmy bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.
 3. Integralność i bezpieczeństwo danych:
  Dostawcy usług w chmurze przywiązują dużą wagę do integralności i bezpieczeństwa danych. Dane są przechowywane w wysoce bezpiecznych centrach danych i chronione technologiami szyfrowania. Regularne kontrole bezpieczeństwa i tworzenie kopii zapasowych minimalizują ryzyko utraty danych. Rozwiązania chmurowe często oferują większe bezpieczeństwo danych w porównaniu z systemami lokalnymi, ponieważ mogą korzystać z wiedzy ekspertów i specjalistycznej infrastruktury.

Zalety cyfrowej księgowości dla firmy

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki cyfrowej księgowości:

Cyfryzacja pozwala firmom zaoszczędzić znaczną ilość czasu i pieniędzy. Dzięki automatyzacji procesów księgowych, ręczne zadania są redukowane, co prowadzi do wzrostu wydajności. To z kolei prowadzi do obniżenia kosztów i umożliwia wykorzystanie zasobów w bardziej ukierunkowany sposób. Współpraca z doradcą podatkowym lub biurem płac może być również w pełni zautomatyzowana.

Czas!

Dostęp do danych wszystkich wpływów i dokumentów (przychodzących i wychodzących faktur, księgi kasowej, dokumentów bankowych, wyciągów z kart kredytowych itp.) odbywa się w ułamkach sekundy, co prowadzi do ogromnej oszczędności czasu.

Oczywiście trudno jest podać dokładne dane liczbowe dotyczące oszczędności kosztów i czasu przy wprowadzaniu cyfrowej księgowości, ponieważ zależy to w dużej mierze od wielkości firmy, rodzaju oprogramowania księgowego, indywidualnych wymagań i stopnia automatyzacji. Istnieją jednak ogólne trendy i szacunki:

 • Szybsze pozyskiwanie danych: 
  Automatyzacja procesów wprowadzania danych znacznie przyspiesza przepływ pracy księgowej w porównaniu z ręcznym wprowadzaniem danych.
 • Bardziej wydajne raportowanie: 
  Generowanie raportów i analiz finansowych jest szybsze i bardziej precyzyjne dzięki cyfrowym systemom księgowym. Użytkownicy mogą wywoływać aktualne raporty za naciśnięciem jednego przycisku.
 • Przyspieszone strojenie: 
  Zautomatyzowane uzgodnienia bankowe umożliwiają szybsze i dokładniejsze uzgadnianie transakcji, skracając czas wymagany do ręcznego uzgadniania procesów.

Oszczędność kosztów:

 • Niższe koszty personelu: 
  Dzięki automatyzacji powtarzających się zadań można znacznie obniżyć koszty personelu związane z wprowadzaniem danych i ręczną rejestracją.
 • Niższy poziom błędów:
  Procesy cyfryzacji minimalizują błędy ludzkie, które mogą prowadzić do pomyłek w księgowaniu i raportowaniu. Może to zmniejszyć potencjalne koszty wynikające z nieprawidłowych błędów księgowych lub podatkowych.
 • Niższe koszty papieru i drukowania / koniec z archiwizacją: 
  Cyfryzacja zmniejsza zapotrzebowanie na fizyczne dokumenty i materiały drukowane, co prowadzi do oszczędności kosztów w obszarze materiałów biurowych.

Tutaj Link na ten temat.

Analizy w czasie rzeczywistym i podejmowanie decyzji w sektorze finansowym:

Cyfrowe systemy księgowe oferują analizy danych finansowych w czasie rzeczywistym. Umożliwia to firmom podejmowanie uzasadnionych decyzji w oparciu o najnowsze informacje. Zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji zwiększa elastyczność i zdolność reagowania w dynamicznym środowisku biznesowym.

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie w sektorze finansowym. Dzięki ciągłej analizie danych rynkowych, transakcji i innych istotnych informacji w czasie rzeczywistym, instytucje finansowe mogą szybko reagować na zmiany. Umożliwia to precyzyjną ocenę ryzyka i możliwości, ponieważ decydenci mogą pracować niezależnie z aktualnymi danymi i podejmować szybkie, dobrze uzasadnione decyzje.

Zautomatyzowane algorytmy handlowe:

Analizy w czasie rzeczywistym w sektorze finansowym umożliwiają wdrażanie zautomatyzowanych algorytmów handlowych. Algorytmy te wykorzystują zaawansowane techniki analityczne do rozpoznawania wzorców i trendów w czasie rzeczywistym i automatycznie podejmują na ich podstawie decyzje handlowe. Pozwala to nie tylko zoptymalizować skuteczność, ale także zminimalizować błędy ludzkie. Szybkość działania takich algorytmów ma kluczowe znaczenie dla reagowania na krótkoterminowe wahania rynkowe i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Zarządzanie ryzykiem w czasie rzeczywistym:

W sektorze finansowym rozpoznawanie ryzyka i zarządzanie nim na wczesnym etapie ma ogromne znaczenie. Analizy w czasie rzeczywistym umożliwiają instytucjom finansowym ciągłe monitorowanie i ocenę ryzyka w ich portfelach. Umożliwia to proaktywną identyfikację potencjalnych zagrożeń, co z kolei prowadzi do szybkich korekt w składzie portfela. Zarządzanie ryzykiem w czasie rzeczywistym pomaga zatem zminimalizować straty finansowe i zapewnić stabilność portfela.

Bezpieczeństwo danych i integralność księgowości bez użycia papieru:

Cyfryzacja zwiększa bezpieczeństwo i integralność danych finansowych. Zastosowanie zaawansowanych technologii szyfrowania i kontroli dostępu zapewnia poufność wrażliwych informacji. Chroni to mniejsze firmy przed utratą danych, niewłaściwym wykorzystaniem i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Opcje oprogramowania i kryteria wyboru | Oprogramowanie księgowe

Różnorodne rozwiązania programowe / programy księgowe:

Różnorodność cyfrowych rozwiązań księgowych oferuje małym i średnim firmom szeroki wybór. Platformy oparte na chmurze, zintegrowane systemy i specjalistyczne oprogramowanie spełniają różne wymagania. Firmy powinny przeanalizować swoje specyficzne potrzeby, aby wybrać najbardziej odpowiednie oprogramowanie dla swojej działalności. Czyniąc to, są one stale związane zasadami prawidłowego prowadzenia podwójnej księgowości

Cyfryzacja księgowości w Twojej praktyce - oszczędność czasu i pieniędzy!

Scenariusze wybranych programów dla małych i średnich przedsiębiorstw

1 DATEV:

DATEV jest wiodącym oprogramowaniem księgowym w Niemczech i jest specjalnie dostosowane do potrzeb doradców podatkowych i ich klientów. Platforma umożliwia cyfrową współpracę między firmami i doradcami podatkowymi, uniezależnia procesy księgowe i oferuje liczne funkcje do planowania finansowego i większej przejrzystości.

Dzięki modułowi programu "Datev Unternehmen Online" firmy mogą przekazywać dokumentację i dokumenty doradcy podatkowemu w formie elektronicznej zamiast papierowej w ramach przygotowawczego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oszczędza to wiele czasu i pomaga obniżyć koszty.

Poniższy film przedstawia możliwą procedurę:Cyfrowe księgowanie dokumentów z DATEV Mittelstand

Cyfrowe księgowanie dokumentów z DATEV Mittelstand


2. porządek obrad

Agenda zapewnia przejrzystą platformę do wprowadzania danych. Użytkownicy wprowadzają swoje dane finansowe, w tym faktury i paragony, bezpośrednio do oprogramowania. Niektóre funkcje rozpoznawania danych, takich jak kwoty i numery kont, mogą być używane w celu poprawy dokładności.

Oprogramowanie umożliwia wydajną klasyfikację i przypisywanie kont do zarejestrowanych danych. Firmy mogą definiować predefiniowane reguły, aby automatycznie przypisywać określone transakcje do właściwych kont. Ten krok minimalizuje ręczną interwencję i promuje spójną księgowość.

Agenda obsługuje elektroniczne uzgadnianie rachunków bankowych. Transakcje bankowe są porównywane z zarejestrowanymi danymi księgowymi, co pozwala na szybkie rozpoznanie i skorygowanie różnic. Przyczynia się to do dokładności danych finansowych i oszczędza czas podczas ręcznego uzgadniania.

3. Lexware:

Lexware oferuje różne produkty księgowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dzięki przyjaznym dla użytkownika interfejsom Lexware ułatwia cyfrową księgowość, a także oferuje rozwiązania do księgowania płac, przetwarzania zamówień i innych wymagań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

4. QuickBooks:

QuickBooksopracowane przez Intuit, to popularne oprogramowanie księgowe, które jest szczególnie odpowiednie dla MŚP. Platforma umożliwia automatyzację procesów księgowych, w tym fakturowania, śledzenia wydatków i raportowania finansowego. Integracja z chmurą umożliwia dostęp z dowolnego miejsca.

5. Sage 50cloud:

Sage 50clouddawniej Sage 50, to kompleksowe oprogramowanie księgowe dla małych i średnich firm. Wersja oparta na chmurze oferuje dostęp z różnych urządzeń, samodzielne uzgadnianie rachunków bankowych i fakturowanie, a także funkcje zarządzania zapasami i analizy finansowej.

Łatwość obsługi i szkolenia:

Kryteria wyboru powinny kłaść nacisk na łatwość obsługi oprogramowania. Intuicyjne interfejsy i łatwe do zrozumienia funkcje ułatwiają integrację z codziennym życiem zawodowym. Wszechstronne szkolenie pracowników ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że zespół może efektywnie korzystać z oprogramowania i czerpać z niego maksymalne korzyści.

Integracja i skalowalność:

Płynna integracja cyfrowej księgowości z istniejącymi procesami biznesowymi jest niezbędna. Firmy powinny upewnić się, że wybrane oprogramowanie jest skalowalne i może dostosować się do rosnących wymagań. Możliwość integracji z innymi aplikacjami biznesowymi poprawia ogólną wydajność i spójność danych.

Wdrożenie i szkolenie pracowników jest bardzo ważne

Ustrukturyzowany plan wdrożenia | zgodność z Gobd | okres przechowywania:

Pomyślne wprowadzenie strategii cyfrowych wymaga ustrukturyzowanego planu wdrożenia. Firmy powinny zdefiniować jasne kroki, aby zapewnić płynne przejście. Obejmuje to migrację danych, konfigurację oprogramowania i definicję zmian w procesach. Dobrze przemyślany plan wdrożenia minimalizuje zakłócenia w działalności i zapewnia płynne przejście.

Kompleksowe szkolenie:

Szkolenie pracowników jest Kluczowy czynnik sukcesu. Firmy powinny upewnić się, że ich zespoły rozumieją funkcje nowego oprogramowania i potrafią z nich efektywnie korzystać. Szkolenia mogą odbywać się zarówno online, jak i na miejscu i powinny być dostosowane do potrzeb pracowników. Ciągłe szkolenia zapewniają, że zespół jest zawsze zaznajomiony z najnowszymi funkcjami i najlepszymi praktykami.

Jeśli pracownicy nie są zaangażowani we wprowadzanie cyfryzacji księgowości i nie przechodzą kompleksowych szkoleń, przegrałeś!

Jest to oczywiście ciągły proces, w który muszą być zaangażowani wszyscy nowi współpracownicy.

Informacje zwrotne i dostosowywanie | Przepływy pracy | Księgowość w praktyce:

Podczas wdrażania niezbędny jest otwarty kanał komunikacji w celu przekazywania informacji zwrotnych. Informacje zwrotne od pracowników mogą być wykorzystane do wprowadzenia poprawek i zapewnienia, że oprogramowanie spełnia potrzeby organizacji. Ten iteracyjny proces promuje pozytywne nastawienie pracowników do cyfryzacji w miejscu pracy.

Możliwa procedura mogłaby wyglądać następująco:

 1. Przygotowanie danych:
  Proces cyfrowej księgowości rozpoczyna się od starannego przygotowania danych finansowych. Obejmuje to gromadzenie paragonów, faktur i innych istotnych dokumentów. Automatyzację można rozpocząć już na tym etapie, korzystając z narzędzi do rozpoznawania dokumentów w celu wyodrębnienia informacji z dokumentów papierowych.
 2. Digitalizacja i nagrywanie:
  Fizyczne paragony są konwertowane na formaty cyfrowe. Firmy używają skanerów lub aplikacji mobilnych do digitalizacji faktur i paragonów. Przechwycone dane są następnie przesyłane do oprogramowania księgowego. W tym przypadku połączenie OCR (optycznego rozpoznawania znaków) i ręcznej weryfikacji może zapewnić dokładność. W tym miejscu następuje transformacja od tradycyjnego archiwizowania dokumentów w folderach do księgowości bez papieru.
 3.  Automatyczne pozyskiwanie danych:
  Nowoczesne oprogramowanie księgowe optymalizuje wiele zadań związanych z przechwytywaniem danych. Systemy wspierane przez sztuczną inteligencję mogą kategoryzować transakcje, przydzielać kwoty i generować rekordy księgowania. Minimalizuje to błędy ludzkie i zwiększa wydajność. Regularne aktualizacje oprogramowania umożliwiają korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji samoobsługowych.
 4. Klasyfikacja i kategoryzacja:
  Rejestrowane cyfrowo dane są automatycznie klasyfikowane i kategoryzowane. Oprogramowanie przypisuje transakcje do właściwych kont, zapewniając w ten sposób prawidłowe księgowanie. Firmy mogą definiować predefiniowane reguły, aby dostosować proces automatyzacji do swoich konkretnych potrzeb.
 5. Integracja z kontami bankowymi i platformami płatniczymi:
  Oprogramowanie księgowe można płynnie zintegrować z kontami bankowymi i platformami płatniczymi. Umożliwia to szybkie uzgadnianie transakcji po dokonaniu płatności i ułatwia monitorowanie przychodów i wydatków. Integracje z dostawcami usług płatniczych zapewniają przegląd transakcji finansowych w czasie rzeczywistym.
 6. Przygotowywanie raportów finansowych i innych analiz:
  Cyfrowe dane księgowe służą jako podstawa do tworzenia raportów finansowych. Firmy mogą łatwo pobierać aktualne informacje i generować spersonalizowane raporty. Wspiera to kierownictwo w podejmowaniu świadomych decyzji i ułatwia przestrzeganie wymogów prawnych podczas przygotowywania raportów dla urzędu skarbowego.
 7. Zgodność z przepisami podatkowymi:
  Cyfrowe systemy księgowe pomagają przestrzegać przepisów podatkowych. Obliczają zobowiązania podatkowe za naciśnięciem jednego przycisku i tworzą znaczące raporty do celów podatkowych. Możliwość szybkiego przeszukiwania zeskanowanych dokumentów w formie elektronicznej i innych danych ułatwia również kontrole podatkowe.
 8. Tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja:
  Tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja cyfrowych danych księgowych ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia ksiąg rachunkowych metodą podwójnego zapisu. Ważne jest, aby spełnić wszystkie kryteria niemieckich ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (Gobd), a także zagwarantować okresy przechowywania. Regularne tworzenie kopii zapasowych chroni przed utratą danych, podczas gdy archiwizacja zapewnia zgodność z obowiązkami przechowywania. Rozwiązania oparte na chmurze oferują bezpieczną i dostępną opcję przechowywania danych.
 9. Monitorowanie i analiza:
  Monitorowanie danych finansowych w czasie rzeczywistym umożliwia firmom dokładne zrozumienie ich sytuacji finansowej. Analizy mogą być wykorzystywane do identyfikacji trendów i tworzenia prognoz. Te spostrzeżenia są cenne dla planowania strategicznego i zarządzania ryzykiem biznesowym.
 10. Audyty i testy:
  Cyfrowe systemy księgowe ułatwiają audyty zewnętrzne i przeglądy wewnętrzne. Dostęp do zapisów cyfrowych jest bardziej skuteczny, co przyspiesza procesy audytu. Identyfikowalność zmian zapewnia integralność danych finansowych i przyczynia się do zachowania zgodności z przepisami.

Historie sukcesu małych firm

Integracja aplikacji opartych na chmurze z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oferuje wiele korzyści:

Zwiększona wydajność i oszczędność czasu:

Wielu przedsiębiorców osiągnęło imponujący wzrost wydajności dzięki cyfryzacji. Automatyzacja powtarzalnych zadań doprowadziła do znacznych oszczędności czasu. Przykłady pokazują, że dzięki ograniczeniu błędów ręcznych poprawiła się dokładność danych finansowych, co prowadzi do podejmowania bardziej świadomych decyzji i zrównoważonego rozwoju biznesu.

Przejrzystość i lepsza współpraca | wszystko w porządku?

Firmy odnoszące sukcesy podkreślają zwiększoną przejrzystość. Możliwość udostępniania i analizowania danych finansowych w czasie rzeczywistym sprzyja lepszej współpracy w zespole i z zewnętrznymi interesariuszami. Pomaga to w niezależnym i szybkim reagowaniu na zmiany oraz podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych w oparciu o rzetelne informacje.

Skalowalność i rozwój:

Firmy, które z powodzeniem wdrożyły to rozwiązanie, często zgłaszają poprawę skalowalności. Elastyczność systemów cyfrowych umożliwia dotrzymanie kroku rozwojowi firmy bez utraty wydajności. Takie historie sukcesu podkreślają rolę cyfrowej księgowości w promowaniu zrównoważonego wzrostu.

Wyzwania i rozwiązania

Opór wobec zmian:

Jednym z głównych wyzwań przy wprowadzaniu cyfrowej księgowości jest potencjalny opór pracowników przed zmianami. Firmy powinny skupić się na otwartej komunikacji, rozwiać obawy i podkreślić wyraźne ulepszenia dzięki cyfryzacji. Szkolenia i wsparcie mogą pomóc w ułatwieniu przejścia.

Obawy o bezpieczeństwo w przypadku księgowości podwójnej?

Wraz ze wzrostem ilości danych cyfrowych rosną obawy dotyczące bezpieczeństwa. Firmy muszą wdrożyć solidne środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i kontrola dostępu. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie świadomego obchodzenia się z wrażliwymi danymi. Kluczowe znaczenie ma przejrzysta polityka bezpieczeństwa i regularne audyty.

Wyzwania techniczne?

Mogą wystąpić problemy techniczne, takie jak niezgodność oprogramowania lub awarie systemu. Dobre wsparcie ze strony dostawców oprogramowania i jasne procesy eskalacji są kluczowe. Firmy powinny również zwracać uwagę na regularne aktualizacje, aby upewnić się, że ich oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi standardami.

Przyszły rozwój i trendy

 

Sztuczna inteligencja (AI) w księgowości:

Integracja sztucznej inteligencji z oprogramowaniem księgowym to rosnący trend. Sztuczna inteligencja może całkowicie przejąć powtarzalne zadania, rozpoznawać wzorce i tworzyć dobrze uzasadnione prognozy. Przyszły rozwój może jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i pomóc firmom w podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Technologia blockchain:

Blockchain jest coraz częściej postrzegany jako przejrzysta i bezpieczna metoda księgowania. Przyszłe rozwiązania programowe mogą wykorzystywać technologię blockchain do maksymalizacji przejrzystości, integralności i bezpieczeństwa danych finansowych.

Integracja z innymi jednostkami biznesowymi, partnerami biznesowymi, doradcą podatkowym:

Przyszły rozwój cyfrowej księgowości będzie w coraz większym stopniu koncentrował się na płynnej integracji z innymi obszarami biznesowymi. Firmy mogą czerpać korzyści ze zintegrowanych platform, które łączą księgowość, sprzedaż, marketing i wiele innych, umożliwiając całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wskazówki dotyczące cyfrowej księgowości | Porównanie zalet i wad

3 podstawowe wskazówki dla wszystkich switcherów | Korzyści dla Twojej firmy

 1. Dokładne szkolenie pracowników
 2. Bezpieczna strategia migracji danych i tworzenia kopii zapasowych
 3. Regularne aktualizacje i dostosowania

Studium przypadku

W studium przypadku firmy doradztwa podatkowego, która przeszła przez ten proces, wymieniono 3 największe błędy popełniane podczas wdrażania:3 fatalne błędy w cyfryzacji z DATEV - Wywiad z prof. dr Christophem Juhnem

3 fatalne błędy w cyfryzacji z DATEV - Wywiad z prof. dr Christophem Juhnem


Wnioski | Cyfryzacja księgowości

Najwyższy czas zająć się tą sprawą. Nie odkładaj tego na jutro, ale najlepiej na wczoraj. Firmy, które nie wskoczą na tę modę, stracą w perspektywie średnioterminowej.

Ważne jest, aby być świadomym szans i możliwych zagrożeń oraz zaangażować w ten proces wszystkich interesariuszy.

Ostatnie zdanie we własnym imieniu. Jeśli chcesz nauczyć się podstaw księgowości od podstaw i opanować cyfrową implementację w praktyce, polecam zapoznać się z naszą ofertą. Kursyktóry Pakietyzajrzyj do przewodnika zakupowego (czerwony przycisk w prawym górnym rogu) lub porozmawiaj z naszym botem Mojo (prawy dolny róg), który jest zabawny, nigdy nie brakuje mu odpowiedzi i mówi w wielu językach.

 

Ralf Hundertmark
Do kursów
Czat na żywo
Cześć, jestem Mojo a ChatBot. Co mogę dla Ciebie zrobić?