+49 (30) 120 899 27Öğrenme platformu

Küçük işletmeler için dijital muhasebenin önemi | Günümüzde dijital muhasebe

İçindekiler tablosu

Muhasebenin dijitalleşmesine giriş

Tarihsel bağlam:

Dijital muhasebe sistemlerinin kullanılmaya başlanması, kurumsal yönetimin evriminde belirleyici bir adıma işaret ediyor. Tarihsel olarak manuel olan süreçler yerini modern teknolojilere bırakıyor. Bu değişim, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin muhasebe süreçlerini daha başarılı bir şekilde organize etmelerini ve dijital çağın gerekliliklerine daha iyi uyum sağlamalarını mümkün kılmaktadır.

Bu süreç 1980'lerde bilgisayarların ve elektronik veri işlemenin kullanılmaya başlanmasıyla başlamış, takip eden on yıllarda katlanarak büyümüş ve bugün hiç kimsenin kaçınamayacağı bir hal almıştır.

Teknolojik ilerleme :

Yazılım çözümlerinin ve bulut teknolojilerinin hızla gelişmesi, muhasebenin dijitalleşmesini sağladı. Girişimciler artık finansal verileri güvenli bir şekilde yönetmelerini sağlayan kullanıcı dostu araçlara erişebiliyor. Bu teknolojik ilerleme daha doğru, şeffaf ve hızlı muhasebenin önünü açıyor.

Verimlilik ve rekabet avantajı | Bulut Bilişim:

Belge işleme gibi tekrar eden görevlerin otomasyonu verimliliği artırır. Bu verimlilik kazanımlarını kullanan şirketler, stratejik iş konularına daha iyi odaklanabilmektedir. Bu da onlara, dijital muhasebe araçlarının en iyi şekilde kullanılmasıyla elde edilen bir rekabet avantajı sağlar.

Belirleyici avantajlar:

 1. Her yerden erişim:
  Bulut tabanlı muhasebe çözümleri, internet bağlantısı olan dünyanın her yerinden finansal verilere erişim sağlar. Ekip üyeleri veya vergi danışmanları bulundukları yerden bağımsız olarak güncel muhasebe bilgilerine erişebildikleri için bu durum işbirliğini kolaylaştırır. Mobilite, iş akışında esnekliği ve verimliliği teşvik eder.
 2. Otomatik güncellemeler ve ölçeklenebilirlik:
  Bulut platformları, kullanıcıların manuel olarak müdahale etmesine gerek kalmadan önceden programlanmış yazılım güncellemeleri sunar. Bu da şirketlerin her zaman en yeni işlevleri ve güvenlik yamalarını kullanmasını sağlar. Ayrıca bulut çözümlerinin ölçeklenebilirliği, ek donanım veya yazılıma ihtiyaç duymadan şirketin büyümesine uyum sağlamayı kolaylaştırır.
 3. Veri bütünlüğü ve güvenliği:
  Bulut hizmeti sağlayıcıları veri bütünlüğü ve güvenliğine büyük önem vermektedir. Veriler son derece güvenli veri merkezlerinde saklanır ve şifreleme teknolojileriyle korunur. Düzenli güvenlik kontrolleri ve yedeklemeler veri kaybı riskini en aza indirir. Bulut çözümleri, uzman bilgisi ve özel altyapıdan yararlanabildikleri için genellikle yerel sistemlere kıyasla daha fazla veri güvenliği sunar.

Şirketiniz için dijital muhasebenin avantajları

Dijital muhasebe ile zamandan VE paradan tasarruf edin:

Dijitalleşme, şirketlerin önemli miktarda zaman ve para tasarrufu yapmasını sağlar. Muhasebe süreçlerinin otomatikleştirilmesiyle manuel görevler azalır ve bu da verimlilikte artışa yol açar. Bu da maliyetlerin düşmesine ve kaynakların daha hedefli bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Vergi danışmanı veya bordro ofisi ile işbirliği de tamamen otomatikleştirilebilir.

Zaman!

Tüm makbuz ve belgelere (gelen ve giden faturalar, kasa defteri, banka belgeleri, kredi kartı ekstreleri vb.

Dijitalleştirilmiş muhasebeyi uygulamaya koyarken maliyet ve zaman tasarrufu için kesin rakamlar vermek elbette zordur, çünkü bu büyük ölçüde şirketin büyüklüğüne, muhasebe yazılımının türüne, bireysel gereksinimlere ve otomasyon derecesine bağlıdır. Bununla birlikte, genel eğilimler ve tahminler vardır:

 • Daha hızlı veri toplama: 
  Veri giriş süreçlerinin otomasyonu, manuel veri girişine kıyasla muhasebe iş akışını önemli ölçüde hızlandırır.
 • Daha verimli raporlama: 
  Dijital muhasebe sistemleri sayesinde finansal raporların ve analizlerin oluşturulması daha hızlı ve daha kesindir. Kullanıcılar tek bir düğmeye dokunarak güncel raporları çağırabilir.
 • Hızlandırılmış ayarlama: 
  Otomatik banka mutabakatları, işlemlerin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde mutabakatını sağlayarak manuel mutabakat süreçleri için gereken süreyi azaltır.

Maliyet tasarrufu:

 • Azaltılmış personel maliyetleri: 
  Yinelenen görevlerin otomatikleştirilmesiyle, veri girişi ve manuel kayıt alanındaki personel maliyetleri önemli ölçüde azaltılabilir.
 • Daha düşük hata oranı:
  Dijitalleştirme süreçleri, kayıt ve raporlamada hatalara yol açabilecek insan hatalarını en aza indirir. Bu, yanlış muhasebe veya vergi hatalarından kaynaklanan potansiyel maliyetleri azaltabilir.
 • Daha düşük kağıt ve baskı maliyetleri / artık arşiv yok: 
  Dijitalleştirme, fiziksel belgelere ve basılı materyallere olan ihtiyacı azaltarak ofis malzemeleri alanında maliyet tasarrufu sağlar.

Burada bir Bağlantı konuyla ilgili.

Finans sektöründe gerçek zamanlı analizler ve karar verme:

Dijital muhasebe sistemleri, finansal verilerin gerçek zamanlı analizlerini sunar. Bu, şirketlerin en son bilgilere dayanarak sağlam temelli kararlar almasını sağlar. Bu hızlı ve doğru karar alma yeteneği, dinamik bir iş ortamında çevikliği ve yanıt verebilirliği artırır.

Gerçek zamanlı veri işleme

Gerçek zamanlı veri işleme, finans sektöründe büyük önem taşımaktadır. Finans kuruluşları piyasa verilerini, işlemleri ve diğer ilgili bilgileri gerçek zamanlı olarak sürekli analiz ederek değişikliklere hızlı bir şekilde tepki verebilir. Karar vericiler güncel verilerle bağımsız olarak çalışabildiği ve hızlı, sağlam temellere dayanan kararlar alabildiği için bu, risklerin ve fırsatların kesin bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Otomatik ticaret algoritmaları:

Finans sektöründeki gerçek zamanlı analizler, otomatik ticaret algoritmalarının uygulanmasını sağlar. Bu algoritmalar, kalıpları ve eğilimleri gerçek zamanlı olarak tanımak ve bunlara dayalı olarak otomatik olarak alım satım kararları vermek için gelişmiş analiz tekniklerini kullanır. Bu sadece etkinliği optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda insan hatasını da en aza indirir. Bu tür algoritmaların çalışma hızı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına tepki vermek ve rekabet avantajı elde etmek için çok önemlidir.

Gerçek zamanlı risk yönetimi:

Finans sektöründe risklerin erken aşamada fark edilmesi ve yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Gerçek zamanlı analizler, finans kuruluşlarının portföylerindeki riskleri sürekli olarak izlemelerini ve değerlendirmelerini sağlar. Bu da potansiyel tehditlerin proaktif bir şekilde tespit edilmesini sağlayarak portföy kompozisyonunda hızlı ayarlamalara yol açar. Gerçek zamanlı risk yönetimi böylece finansal kayıpların en aza indirilmesine ve portföyün istikrarının sağlanmasına yardımcı olur.

Kağıtsız muhasebenin veri güvenliği ve bütünlüğü:

Dijitalleştirme, finansal verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü artırır. Gelişmiş şifreleme teknolojilerinin ve erişim kontrollerinin kullanılması hassas bilgilerin gizliliğini sağlar. Bu da küçük şirketleri veri kaybı, kötüye kullanım ve diğer güvenlik risklerinden korur.

Yazılım seçenekleri ve seçim kriterleri | Muhasebe yazılımı

Çeşitli yazılım çözümleri / muhasebe programları:

Dijital muhasebe çözümlerinin çeşitliliği, küçük ve orta ölçekli şirketlere geniş bir seçenek sunuyor. Bulut tabanlı platformlar, entegre sistemler ve özel yazılımlar farklı gereksinimlere hitap etmektedir. Şirketler, işletmelerine en uygun yazılımı seçmek için kendi özel ihtiyaçlarını analiz etmelidir. Bunu yaparken, uygun çift girişli defter tutma ilkelerine kalıcı olarak bağlı kalırlar

Muayenehanenizde muhasebeyi dijitalleştirin - zamandan ve paradan tasarruf edin!

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için seçilmiş bazı programların senaryoları

1 DATEV:

DATEV Almanya'da lider bir muhasebe yazılımıdır ve vergi danışmanlarının ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştır. Platform, şirketler ve vergi danışmanları arasında dijital işbirliği sağlar, muhasebe süreçlerini bağımsız hale getirir ve finansal planlama ve daha fazla şeffaflık için çok sayıda işlev sunar.

"Datev Unternehmen Online" program modülü ile şirketler, hazırlık defteri tutmanın bir parçası olarak kayıt ve belgeleri kağıt yerine elektronik ortamda vergi danışmanına iletebiliyor.

Bu, çok zaman kazandırır ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.

Aşağıdaki videoda olası bir prosedür özetlenmektedir:DATEV Mittelstand ile dijital belge gönderimi

DATEV Mittelstand ile dijital belge gönderimi


2. gündem

Gündem veri girişi için net bir platform sağlar. Kullanıcılar, faturalar ve makbuzlar da dahil olmak üzere finansal verilerini doğrudan yazılıma girerler. Doğruluğu artırmak için tutarlar ve hesap numaraları gibi belirli veri tanıma işlevleri kullanılabilir.

Yazılım, kaydedilen verilerin etkin bir şekilde sınıflandırılmasını ve hesaplara atanmasını sağlar. Şirketler, belirli işlemleri otomatik olarak doğru hesaplara tahsis etmek için önceden tanımlanmış kurallar tanımlayabilirler. Bu adım manuel müdahaleyi en aza indirir ve tutarlı muhasebeyi destekler.

Agenda elektronik banka mutabakatını destekler. Banka işlemleri kayıtlı muhasebe verileriyle karşılaştırılarak farklılıkların hızlı bir şekilde fark edilmesine ve düzeltilmesine olanak tanır. Bu, finansal verilerin doğruluğuna katkıda bulunur ve manuel mutabakat sırasında zaman kazandırır.

3. Lexware:

Lexware küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için çeşitli muhasebe ürünleri sunmaktadır. Lexware, kullanıcı dostu arayüzleriyle dijital muhasebeyi kolaylaştırır ve ayrıca bordro muhasebesi, sipariş işleme ve diğer iş yönetimi gereksinimleri için çözümler sunar.

4. QuickBooks:

QuickBooksIntuit tarafından geliştirilen, özellikle KOBİ'ler için uygun olan popüler bir muhasebe yazılımıdır. Platform, faturalama, gider takibi ve finansal raporlama dahil olmak üzere muhasebe süreçlerinin otomasyonunu sağlar. Bulut entegrasyonu her yerden erişilebilirlik sağlar.

5. Sage 50cloud:

Sage 50cloudeski adıyla Sage 50, küçük ve orta ölçekli şirketler için kapsamlı bir muhasebe yazılımıdır. Bulut tabanlı sürüm, çeşitli cihazlardan erişim, kendi kendine çalışan banka mutabakatı ve faturalamanın yanı sıra envanter yönetimi ve finansal analiz için işlevler sunar.

Kullanıcı dostu olma ve eğitim:

Seçim kriterleri yazılımın kullanıcı dostu olmasını vurgulamalıdır. Sezgisel arayüzler ve anlaşılması kolay işlevler günlük çalışma hayatına entegrasyonu kolaylaştırır. Çalışanlar için kapsamlı eğitim, ekibin yazılımı etkili bir şekilde kullanabilmesini ve ondan maksimum fayda sağlayabilmesini sağlamak için çok önemlidir.

Entegrasyon ve ölçeklenebilirlik:

Dijital muhasebenin mevcut iş süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi esastır. Şirketler, seçilen yazılımın ölçeklenebilir olduğundan ve artan gereksinimlere uyum sağlayabildiğinden emin olmalıdır. Diğer iş uygulamalarıyla entegrasyon yeteneği, genel verimliliği ve veri tutarlılığını artırır.

Çalışanların uygulanması ve eğitimi çok önemlidir

Yapılandırılmış uygulama planı | Gobd ile uyum | saklama süresi:

Dijital stratejilerin başarılı bir şekilde uygulamaya konması, yapılandırılmış bir uygulama planı gerektirir. Şirketler sorunsuz bir geçiş sağlamak için net adımlar tanımlamalıdır. Bu, verilerin taşınmasını, yazılımın yapılandırılmasını ve süreç değişikliklerinin tanımlanmasını içerir. İyi düşünülmüş bir uygulama planı, operasyonlardaki aksamayı en aza indirir ve sorunsuz bir geçiş sağlar.

Kapsamlı eğitim:

Çalışanların eğitimi bir Başarı için kilit faktör. Şirketler, ekiplerinin yeni yazılımın işlevlerini anladığından ve bunları etkili bir şekilde kullanabildiğinden emin olmalıdır. Eğitim hem çevrimiçi hem de yerinde gerçekleştirilebilir ve çalışanların ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Sürekli eğitim, ekibin her zaman en yeni özelliklere ve en iyi uygulamalara aşina olmasını sağlar.

Çalışanlar muhasebe dijitalleşmesinin başlatılmasına dahil olmaz ve kapsamlı bir eğitim almazlarsa, kaybedersiniz!

Bu elbette tüm yeni meslektaşların da dahil olması gereken sürekli bir süreçtir.

Geri bildirim ve özelleştirme | İş akışları | Uygulamada muhasebe:

Uygulama sırasında, geri bildirim için açık bir iletişim kanalı şarttır. Çalışanların geri bildirimleri, ayarlamalar yapmak ve yazılımın kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için kullanılabilir. Bu yinelemeli süreç, çalışanlar arasında işyerinde dijitalleşmeye yönelik olumlu bir tutumu teşvik eder.

Olası bir prosedür şu şekilde olabilir:

 1. Veri hazırlama:
  Dijital muhasebe süreci, finansal verilerin dikkatli bir şekilde hazırlanmasıyla başlar. Bu, makbuzların, faturaların ve diğer ilgili belgelerin toplanmasını içerir. Otomasyon, kağıt belgelerden bilgi çıkarmak için belge tanıma araçlarını kullanarak bu aşamada başlayabilir.
 2. Dijitalleştirme ve kayıt:
  Fiziksel makbuzlar dijital formatlara dönüştürülür. Şirketler fatura ve makbuzları dijitalleştirmek için tarayıcılar veya mobil uygulamalar kullanır. Yakalanan veriler daha sonra muhasebe yazılımına yüklenir. Burada, OCR (Optik Karakter Tanıma) ve manuel doğrulama kombinasyonu doğruluğu sağlayabilir. Klasörlerde geleneksel belge dosyalamadan kağıtsız muhasebeye dönüşüm bu noktada gerçekleşir.
 3.  Otomatik veri toplama:
  Modern muhasebe yazılımı birçok veri yakalama görevini optimize eder. Yapay zeka destekli sistemler işlemleri kategorilere ayırabilir, tutarları tahsis edebilir ve gönderi kayıtları oluşturabilir. Bu, insan hatasını en aza indirir ve verimliliği artırır. Yazılımda yapılan düzenli güncellemeler, kendi kendine çalışan daha gelişmiş işlevlerin kullanılmasını sağlar.
 4. Sınıflandırma ve kategorizasyon:
  Dijital olarak kaydedilen veriler otomatik olarak sınıflandırılır ve kategorize edilir. Yazılım, işlemleri doğru hesaplara tahsis eder ve böylece doğru kayıt yapılmasını sağlar. Şirketler, otomasyon sürecini kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmek için önceden tanımlanmış kurallar tanımlayabilirler.
 5. Banka hesapları ve ödeme platformları ile entegrasyon:
  Muhasebe yazılımı, banka hesapları ve ödeme platformları ile sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu, ödeme üzerine işlemlerin hızlı bir şekilde mutabakatını sağlar ve gelir ve giderlerin izlenmesini kolaylaştırır. Ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla entegrasyonlar, finansal işlemlere gerçek zamanlı bir genel bakış sağlar.
 6. Finansal raporların ve diğer analizlerin hazırlanması:
  Dijital muhasebe verileri, finansal raporların oluşturulması için temel teşkil eder. Şirketler güncel bilgileri kolayca indirebilir ve özelleştirilmiş raporlar oluşturabilir. Bu, yönetimi bilinçli kararlar alma konusunda destekler ve vergi dairesi için raporlar hazırlarken yasal gerekliliklere uyumu kolaylaştırır.
 7. Vergi uyumu:
  Dijital muhasebe sistemleri vergi düzenlemelerine uymanıza yardımcı olur. Tek bir düğmeye dokunarak vergi yükümlülüklerini hesaplar ve vergi amaçları için anlamlı raporlar oluştururlar. Elektronik formda taranmış belgeler ve diğer veriler arasında hızlı arama yapabilme özelliği de vergi denetimlerini kolaylaştırır.
 8. Yedekleme ve arşivleme:
  Dijital muhasebe verilerinin yedeklenmesi ve arşivlenmesi çift girişli defter tutma için çok önemlidir. Alman Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin (Gobd) tüm kriterlerine uymak ve ayrıca saklama sürelerini garanti etmek önemlidir. düzenli yedeklemeler veri kaybına karşı koruma sağlarken, arşivleme saklama yükümlülüklerine uyumu sağlar. Bulut tabanlı çözümler güvenli ve erişilebilir bir depolama seçeneği sunar.
 9. İzleme ve analiz:
  Finansal verilerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi, şirketlerin finansal durumlarını tam olarak anlamalarını sağlar. Analizler trendleri belirlemek ve tahminler oluşturmak için kullanılabilir. Bu içgörüler stratejik planlama ve iş risklerinin yönetimi için değerlidir.
 10. Denetimler ve testler:
  Dijital muhasebe sistemleri dış denetimleri ve iç incelemeleri kolaylaştırır. Dijital kayıtlara erişim daha başarılıdır, bu da denetim süreçlerini hızlandırır. Değişikliklerin izlenebilirliği, finansal verilerin bütünlüğünü sağlar ve uyumluluğa katkıda bulunur.

Küçük şirketlerden başarı hikayeleri

Bulut tabanlı uygulamaların yapay zeka kullanılarak entegre edilmesi birçok avantaj sunuyor:

Artan verimlilik ve zaman tasarrufu:

Birçok girişimci dijitalleşme yoluyla etkileyici verimlilik kazanımları elde etti. Yinelenen görevlerin otomasyonu önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı. Örnekler, manuel hataların azaltılmasıyla finansal verilerin doğruluğunun arttığını, bunun da daha bilinçli kararlar alınmasına ve sürdürülebilir iş gelişimine yol açtığını göstermektedir.

Şeffaflık ve gelişmiş işbirliği Her şey yolunda mı?

Başarılı şirketler şeffaflığın arttığını vurgulamaktadır. Finansal verileri gerçek zamanlı olarak paylaşma ve analiz etme yeteneği, ekip içinde ve dış paydaşlarla daha iyi işbirliğini teşvik eder. Bu, değişikliklere bağımsız ve hızlı bir şekilde tepki vermeye ve sağlam bilgilere dayalı stratejik iş kararları almaya yardımcı olur.

Ölçeklenebilirlik ve büyüme:

Bunu başarıyla uygulayan şirketler genellikle ölçeklenebilirliğin arttığını bildirmektedir. Dijital sistemlerin esnekliği, verimliliği kaybetmeden şirketin büyümesine ayak uydurmayı mümkün kılar. Bu tür başarı hikayeleri, dijital muhasebenin sürdürülebilir büyümeyi desteklemedeki rolünü vurgulamaktadır.

Zorluklar ve çözümler

Değişime karşı direnç:

Dijital muhasebeyi uygulamaya koyarken karşılaşılan başlıca zorluklardan biri, çalışanların değişime karşı potansiyel direncidir. Şirketler açık iletişime odaklanmalı, korkuları ele almalı ve dijitalleşme yoluyla net iyileştirmeleri vurgulamalıdır. Eğitim ve destek, geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Çift girişli defter tutma için güvenlik endişeleri?

Dijital veriler arttıkça güvenlik endişeleri de artıyor. Şirketlerin şifreleme ve erişim kontrolleri gibi sağlam güvenlik önlemleri uygulaması gerekir. Çalışanlar hassas verileri bilinçli bir şekilde kullanmaları için eğitilmelidir. Şeffaf güvenlik politikaları ve düzenli denetimler çok önemlidir.

Teknik zorluklar mı?

Yazılım uyumsuzlukları veya sistem arızaları gibi teknik sorunlar ortaya çıkabilir. Yazılım sağlayıcılarından iyi destek alınması ve açık eskalasyon süreçleri çok önemlidir. Şirketler ayrıca yazılımlarının güncel standartlara uygun olduğundan emin olmak için düzenli güncellemelere dikkat etmelidir.

Gelecekteki gelişmeler ve eğilimler

 

Muhasebede yapay zeka (AI):

Yapay zekanın muhasebe yazılımına entegrasyonu, yükselen bir trend. Yapay zeka tekrarlayan görevleri tamamen üstlenebilir, kalıpları tanıyabilir ve sağlam temelli tahminler yapabilir. Gelecekteki gelişmeler verimliliği daha da artırabilir ve şirketlerin veri odaklı kararlar almasına yardımcı olabilir.

Blockchain teknolojisi:

Blok zinciri giderek daha şeffaf ve güvenli bir muhasebe yöntemi olarak görülüyor. Geleceğin yazılım çözümleri, finansal verilerin şeffaflığını, bütünlüğünü ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için blok zinciri teknolojisini kullanabilir.

Diğer iş birimleri, iş ortakları, vergi danışmanı ile entegrasyon:

Dijital muhasebenin gelecekteki gelişimi, diğer iş alanlarıyla sorunsuz entegrasyona giderek daha fazla odaklanacaktır. Şirketler, bütünsel iş yönetimini mümkün kılmak için muhasebe, satış, pazarlama ve daha fazlasını birbirine bağlayan entegre platformlardan faydalanabilir.

Dijital muhasebe için ipuçları | Avantaj ve dezavantajları tartmak

Tüm geçiş yapanlar için 3 temel ipucu | Şirketiniz için faydalar

 1. Çalışanların kapsamlı eğitimi
 2. Güvenli veri taşıma ve yedekleme stratejisi
 3. Düzenli güncellemeler ve özelleştirmeler

Örnek olay incelemesi

Bu süreçten geçen bir vergi danışmanlık firmasının vaka çalışmasında, tanıtım sırasında yapılan en büyük 3 hata belirtilmiştir:DATEV ile dijitalleşmede 3 ölümcül hata - Prof. Dr. Christoph Juhn ile röportaj

DATEV ile dijitalleşmede 3 ölümcül hata - Prof. Dr. Christoph Juhn ile röportaj


Sonuç | Muhasebenin dijitalleşmesi

Bu sorunu çözmenin tam zamanı. Bunu yarına değil, tercihen düne erteleyin. Bu kervana katılmayan şirketler orta vadede kaybedecektir.

Fırsatların ve olası risklerin farkında olmak ve tüm paydaşları bu sürece dahil etmek önemlidir.

Kendi adıma son cümle. Muhasebenin temellerini sıfırdan öğrenmek ve pratikte dijital uygulamada ustalaşmak istiyorsanız Kurslarhangi Paketlersatın alma kılavuzuna (sağ üst köşedeki kırmızı düğme) bir göz atın veya komik, küçük bir adam olan, asla cevapsız kalmayan ve birçok dil konuşan sohbet botumuz Mojo (sağ alt köşe) ile hızlı bir sohbet edin.

 

Ralf Hundertmark
Kurslara
Canlı Sohbet
Merhaba, ben Mojo bir ChatBot'um. Sizin için ne yapabilirim?