+49 (30) 120 899 27Öğrenme platformu
Ralf 100M AB

Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand
İsveç
+49 (30) 120 899 27
Satın alma öncesi sorular ve destek:
İletişim formuna
§ 55 Abs. 2 RStV uyarınca içerikten sorumludur:
Ralf Hundertmark
Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand
İsveç

Künye

Ralf 100M AB
Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand , İsveç

Tel: +49 (30) 120 899 27
E-posta: info@ralf100m.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SE559479048601

Uyuşmazlık çözümü:
Avrupa Komisyonu, mahkeme dışı çevrimiçi uyuşmazlık çözümü için https://ec.europa.eu/odr adresinden erişilebilen bir platform (ODR platformu) sağlamaktadır.
Tüketici hakem heyetleri nezdindeki uyuşmazlık çözüm süreçlerine katılmaya ne istekli ne de yükümlüyüz.

Veri koruma

Bu gizlilik politikası ile sizi kişisel verilerin (bundan böyle "veriler" olarak da anılacaktır) işlenmesinin türü, kapsamı ve amacı hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel veriler, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya kullanıcı davranışınız gibi size kişisel olarak atıfta bulunan tüm verilerdir. Gizlilik politikası, hem temel faaliyetlerimiz bağlamında hem de sağladığımız çevrimiçi medya için tarafımızdan gerçekleştirilen tüm veri işleme işlemleri için geçerlidir.

Şirketimizde veri işlemeden kim sorumludur?

Veri işlemeden sorumludur:

Ralf Hundertmark
Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand
İsveç
+49 (30) 120 899 27
info@ralf100m.de
https://ralf100m.de/impressum/

Verilerinizin sağladığımız eğitim ve öğretim hizmetleri bağlamında işlenmesi

Eğitim ve öğretim hizmetlerimize katılmanız veya hizmetlerimizle ilgilenmeniz halinde, verilerinizin işlenme türü, kapsamı ve amacı aramızda mevcut olan sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi ilişkiye bağlıdır. Bu anlamda, tarafımızca işlenen veriler, sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi hizmetlerden yararlanmak amacıyla tarafınızdan sağlanan veya sağlanmış olan ve talebinizi veya aramızda akdedilen sözleşmeyi işleme koymak için gerekli olan tüm verileri içerir. Bu aynı zamanda hizmetlerimizin ve öğretim personelimizin performans ölçümü ve değerlendirmesini de içerir. Bu gizlilik politikasındaki diğer bilgilerde aksi belirtilmedikçe, verilerinizin işlenmesi ve üçüncü taraflara ifşa edilmesi, sorularınızı yanıtlamak ve/veya sizinle aramızda imzalanan sözleşmeyi yerine getirmek, haklarımızı korumak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli ve uygun olan verilerle sınırlıdır. Bunun için hangi verilerin gerekli olduğunu veri toplamadan önce veya veri toplama sırasında size bildireceğiz. Hizmetlerimizi sağlamak için üçüncü taraf sağlayıcıları kullandığımız ölçüde, ilgili üçüncü taraf sağlayıcıların veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Özel veri kategorileri

Eğitim ve öğretim hizmetlerimize katılırsanız veya sunduğumuz eğitim ve öğretim hizmetleriyle ilgilendiğiniz için bize bir talep gönderirseniz, özel veri kategorileri olarak adlandırılan veriler de veri işlemeden etkilenebilir. Bu, özellikle sağlığınızla ilgili bilgileri ve siyasi görüşlerinizi veya dini veya felsefi inançlarınızı ortaya koyan bilgileri içerir (GDPR Madde 9 paragraf 1). Bu verileri yalnızca eğitim hizmetleri için, sağlığınızı, sosyal korumanızı veya hayati çıkarlarınızı korumak için işliyoruz. Yukarıda belirtilenler dışındaki amaçlar için yukarıda belirtilen verilere ihtiyacımız varsa, bu verileri işlemeden önce sizi ayrıntılı olarak bilgilendireceğiz ve ardından açık onayınızı alacağız.

Aramızda akdedilen sözleşmenin yerine getirilmesi, eğitim hizmetleri, sağlığınızın, sosyal korumanızın veya hayati çıkarlarınızın korunması için gerekli olması halinde, verilerinizi resmi makamlar veya vergi danışmanları gibi üçüncü taraflara da aktarabiliriz.

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler)
 • Ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar)
 • İletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi)
 • Sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, sözleşmenin süresi)

Özel kişisel veri kategorileri:

 • Sağlık verileri
 • Dini veya siyasi inançları ortaya koyan veriler

İlgili kişiler: Öğrenciler, stajyerler, öğrenciler, ilgili taraflar, iş ve sözleşme ortakları

İşleme amacı: Sözleşme hizmetlerinin işlenmesi, iletişim ve iletişim sorularının yanıtlanması, ofis ve organizasyon prosedürleri

Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b, yasal yükümlülük, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent c, meşru menfaat, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f

GDPR kapsamındaki haklarınız

GDPR'ye göre, bu veri koruma beyanının 1. bölümünde adı geçen kontrolör ile istediğiniz zaman ileri sürebileceğiniz aşağıda listelenen haklara sahipsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı: Verilerinizden hangilerini işleyip işlemediğimiz konusunda bizden bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme hakkı: Yanlış verilerin düzeltilmesini veya eksik verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • İptal hakkı: Verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kısıtlama hakkı: Belirli durumlarda, verilerinizi yalnızca sınırlı ölçüde işlememizi talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: Verilerinizi size veya başka bir denetleyiciye yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Temyiz hakkıBir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Her zamanki ikamet yerinizin, iş yerinizin veya şirket merkezimizin denetim makamı sorumludur.

İptal hakkı

Veri işleme izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkı

GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca meşru menfaatimize dayandırdığımız verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz hakkınızı kullanırsanız, nedenlerini açıklamanızı isteriz. Daha sonra, veri işleme için çıkarlarınızdan ve haklarınızdan daha ağır basan zorlayıcı meşru gerekçeler olduğunu size kanıtlayamazsak, kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, kişisel verilerinizin reklam ve veri analizi amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Lütfen itirazınızı yukarıda verilen kontrolörün iletişim adresine iletin.

Verilerinizi ne zaman siliyoruz?

Verilerinizi artık ihtiyacımız kalmadığında veya bize bunu yapmamızı söylediğinizde sileriz. Bu, - bu gizlilik politikasındaki bireysel veri koruma bildirimlerinde aksi belirtilmedikçe - verilerinizi sileceğimiz anlamına gelir,

 • veri işleme amacının ortadan kalkması ve dolayısıyla bireysel veri koruma bildirimlerinde belirtilen ilgili yasal dayanağın artık mevcut olmaması durumunda, örn.
  • aramızdaki sözleşme veya üyelik ilişkisinin sona ermesinden sonra (Madde 6 paragraf 1 lit. a GDPR) veya
  • Verilerinizin daha fazla işlenmesi veya saklanmasına ilişkin meşru menfaatimiz sona erdikten sonra (Madde 6 paragraf 1 lit. f GDPR),
 • İptal hakkınızı kullanırsanız ve GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b-f anlamında işleme için başka bir yasal dayanak yoksa,
 • itiraz etme hakkınızı kullanırsanız ve silme için zorlayıcı meşru gerekçeler yoksa.

Ancak, örneğin vergi saklama süreleri (genellikle ticari yazışmalar için 6 yıl veya muhasebe belgeleri için 10 yıl) veya sözleşme ilişkilerinden kaynaklanan yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması (dört yıla kadar) bunu gerekli kıldığı veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için verilere ihtiyaç duyulduğu için verilerinizin (belirli kısımlarını) başka amaçlarla saklamamız gerekiyorsa, verilerinizi ancak bu süreler dolduktan sonra sileceğiz. Ancak bu süreler sona erene kadar, bu verilerin işlenmesini bu amaçlarla sınırlandırıyoruz (saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi).

Çerezler

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, kullandığınız cihazda depolanan bir dizi sayı ve harften oluşan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler öncelikle kullandığınız cihaz ile web sitemiz arasında bilgi alışverişi yapmak için kullanılır. Bu, örneğin bir web sitesindeki dil ayarlarını, oturum açma durumunu veya bir videonun izlendiği konumu içerir.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde iki tür çerez kullanılır:

 • Geçici çerezler (oturum çerezleri): Bunlar, tarayıcınızdan gelen çeşitli taleplerin ortak oturuma atanabileceği oturum kimliği olarak adlandırılan bir kimlik kaydeder. Oturum çerezleri, oturumu kapattığınızda veya tarayıcınızı kapattığınızda silinir.
 • Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, tarayıcı kapatıldıktan sonra bile saklanmaya devam eder. Bu, web sitemize geri döndüğünüzde web sitemizin bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Örneğin dil ayarları veya oturum açma bilgileri bu çerezlerde saklanır. Bu çerezler ayrıca gezinme davranışınızı belgelemek ve saklamak için de kullanılabilir. Bu veriler istatistiksel, pazarlama ve kişiselleştirme amaçları için kullanılabilir.

Yukarıdaki kategorizasyona ek olarak, çerezler amaçlarına göre de farklılaştırılabilir:

 • Gerekli çerezler: Bunlar, oturumunuzun süresi boyunca girişleri veya alışveriş sepetlerini kaydetmek için web sitemizin çalışması için kesinlikle gerekli olan çerezler veya güvenlik nedenleriyle ayarlanan çerezlerdir.
 • İstatistiksel, pazarlama ve kişiselleştirme çerezleri: Bunlar analitik amaçlarla veya erişimi ölçmek için kullanılan çerezlerdir. Bu tür "izleme" çerezleri özellikle girilen arama terimleri veya sayfa görüntüleme sıklığı hakkında bilgi depolamak için kullanılabilir. Buna ek olarak, bireysel bir kullanıcının sörf davranışı (örneğin, belirli içeriği görüntüleme, işlevleri kullanma, vb.) da bir kullanıcı profilinde saklanabilir. Bu tür profiller, kullanıcılara potansiyel ilgi alanlarına karşılık gelen içeriği görüntülemek için kullanılır. İstatistik, pazarlama ve kişiselleştirme amacıyla son cihazınızda çerez depolayan hizmetler kullanırsak, gizlilik politikamızın aşağıdaki bölümlerinde veya onayınızı alırken sizi bu konuda ayrıca bilgilendireceğiz.

İlgili veriler:

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)
 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi).

İlgili kişiler: Çevrimiçi hizmetlerimizin kullanıcıları

İşleme amacı: İnternet sayfalarımızı görüntülemek, İnternet sayfalarımızın çalışmasını sağlamak, İnternet teklifimizi, iletişimimizi ve pazarlamamızı geliştirmek.

Yasal dayanak:
Meşru menfaat, GDPR Madde 6 paragraf 1 f bendi

Çerezlerin ayarlanması için onayınızı almazsak, verilerinizin işlenmesini, özellikle içerik ve işlevler olmak üzere web sitemizin kalitesini ve kullanıcı dostu olmasını iyileştirmeye yönelik meşru menfaatimize dayandırırız. Meşru menfaatimiz kapsamında tarafımızca belirlenen çerezlerin kullanımına itiraz etmek için tarayıcınızın güvenlik ayarlarını kullanabilirsiniz. Burada, çerezleri en başından itibaren kabul etmeyeceğinizi veya yalnızca talep üzerine kabul edeceğinizi ya da tarayıcınızı her kapattığınızda çerezlerin silinmesini isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir.

Rıza, Madde 6 paragraf 1 lit. a GDPR
Web sitemizi ziyaret etmeden önce son cihazınıza belirli çerezleri yerleştirmemize izin vermenizi istersek ve buna rıza gösterirseniz, yasal dayanak verdiğiniz rızada görülecektir. Onayınızın bir parçası olarak, hangi çerezleri yerleştirdiğimizi size ayrıntılı olarak bildireceğiz. Bu onayı vermezseniz, yalnızca web sitemizin düzgün çalışması ve tarayıcınızda görüntülenmesi için gerekli olan teknik olarak gerekli çerezler ayarlanacaktır. Çerezlerin ayarlanmasına izin verdiyseniz, izninizi istediğiniz zaman geri çekme seçeneğiniz vardır.

Web barındırma

Web sitemizi korumak için, web sitemizin sunucusunda depolandığı ve İnternet üzerinden erişime sunulduğu (barındırma) bir sağlayıcı kullanıyoruz. Sağlayıcı, web sitemizi kullandığınızda oluşturulan ve kullandığınız tarayıcı aracılığıyla iletilen tüm verileri işleyebilir. Bu, özellikle sağlayıcının çevrimiçi teklifimizi kullandığınız tarayıcıya iletebilmek için ihtiyaç duyduğu IP adresinizi ve web sitemiz üzerinden yaptığınız tüm girişleri içerir. Buna ek olarak, kullandığımız sağlayıcı şunları yapabilir

 • web sitemize erişim tarihi ve saati
 • Greenwich Ortalama Saati (GMT) ile saat dilimi farkı
 • Erişim durumu (HTTP durumu)
 • aktarılan veri miktarı
 • erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı
 • kullandığınız tarayıcı türü ve sürümü
 • kullandığınız işletim sistemi
 • web sitemize ulaşmış olabileceğiniz web sitesi
 • web sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar veya alt sayfalar.

toplamak. Yukarıda belirtilen veriler, sağlayıcımızın sunucularında günlük dosyaları olarak saklanır. Bu, web sitemizin çalışmasının istikrarını ve güvenliğini sağlamak için gereklidir.

İlgili veriler:

 • İçerik verileri (ör. gönderiler, fotoğraflar, videolar)
 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)
 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

İlgili kişiler: Web sitemizin kullanıcıları

İşleme amacı: İnternet sayfalarımızı görüntülemek, İnternet sayfalarımızın çalışmasını sağlamak

Yasal dayanak: Meşru menfaat, GDPR Madde 6 paragraf 1 f bendi

Bizim tarafımızdan görevlendirilen web barındırıcı(lar):

İçerik Dağıtım Ağı

Web sayfalarımızı sunmak için bir içerik dağıtım ağı (CDN) kullanıyoruz. CDN, İnternet üzerinden bağlanan bölgesel olarak dağıtılmış sunuculardan oluşan bir ağdır. CDN aracılığıyla depolama ve dağıtım kapasiteleri ölçeklendirilir. Bu, İnternet sayfalarımızın yüklenme sürelerini optimize eder ve yüksek yük zirvelerinde bile optimum veri çıkışı sağlar. Web sitelerimizdeki kullanıcı talepleri CDN sunucuları üzerinden yönlendirilir. İstatistikler bu veri akışlarından derlenir. Bu, bir yandan web sitemize yönelik kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan potansiyel tehditleri erken bir aşamada tespit etmeye, diğer yandan da teklifimizi sürekli olarak iyileştirmeye ve web sitemizi bir kullanıcı olarak sizin için daha kullanıcı dostu hale getirmeye hizmet eder.

Aşağıda adı geçen hizmet sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, hizmet aracılığıyla toplanan verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılabileceğini ve işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, GDPR tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

İlgili veriler:

 • İçerik verileri (ör. gönderiler, fotoğraflar, videolar)
 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)
 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

İşleme amacı: Web sitesinin teknik optimizasyonu, hataların ve kullanıcı davranışlarının analizi

Yasal dayanak: Meşru menfaat, GDPR Madde 6 paragraf 1 f bendi

Kullanılan CDN hizmet sağlayıcıları:

Cloudflare

Hizmet sağlayıcı: Cloudflare Inc, 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, ABD
Web sitesi: https://www.cloudflare.com/
Gizlilik politikası: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Veri toplama kapsamı: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/

Bize ulaşın

Bizimle e-posta, sosyal medya, telefon, faks, posta, iletişim formumuz veya başka bir yolla iletişime geçmeniz ve bize adınız, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi sağlamanız veya kendiniz veya talebiniz hakkında daha fazla bilgi vermeniz halinde, bu verileri aramızda mevcut olan sözleşme öncesi veya sözleşme ilişkisi çerçevesinde sorunuzu yanıtlamak için işleyeceğiz.

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler)
 • İletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi)
 • İçerik verileri (metinler, fotoğraflar, videolar)
 • Sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, sözleşmenin süresi)

İlgili kişiler: İlgili taraflar, müşteriler, iş ve sözleşme ortakları

İşleme amacı: İletişim ve iletişim sorularının yanıtlanması, ofis ve organizasyon prosedürleri

Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b, meşru menfaat, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f

Kayıt, giriş ve kullanıcı hesabı

Bir kullanıcı hesabı oluşturmak için çevrimiçi ortamımıza kaydolma seçeneğiniz vardır. Bu, giriş ekranından kişisel verilerinizi girmenizi gerektirir. Burada talep edilen veriler özellikle adınızı, e-posta adresinizi, bir kullanıcı adını (varsa) ve bir şifreyi içerir. Bu veriler, sizin için bir kullanıcı hesabı oluşturmak ve (tekrarlanan) kaydı mümkün kılmak için tarafımızdan saklanır ve işlenir. Veriler istediğiniz zaman sizin tarafınızdan değiştirilebilir veya silinebilir. Veriler, aramızdaki mevcut kullanıcı sözleşmesinin teknik ve organizasyonel olarak işlenmesine hizmet etmediği sürece üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Sizi ve bizi kötü niyetli kayıtlardan korumak için, kayıt sırasında size atanan IP adresinin yanı sıra kayıt tarihi ve saatini de saklarız.

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler)
 • İletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi)
 • Sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, sözleşmenin süresi)
 • Ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar)
 • İçerik verileri (ör. gönderiler, fotoğraflar, videolar)
 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)
 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

İşleme amacı: Sözleşmeye dayalı hizmetlerin işlenmesi, iletişim ve iletişim taleplerinin yanıtlanması, güvenlik önlemleri.

Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b, yasal yükümlülük, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent c, meşru menfaat, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f

İptal: Konuyu anladın mı? "Verilerinizi ne zaman sileceğiz?". Ayrıca, kayıt sırasında toplanan verileri ve hesapta saklanan içerik verilerini, çelişen yasal saklama yükümlülüklerine tabi olarak, hesabınızı sildiğiniz anda sileceğimize dikkatinizi çekmek isteriz. Bu nedenle, hesabınızın silinmesinden sonra bile hesabınızda saklanan içerik verilerine erişmek istiyorsanız veya erişmeniz gerekiyorsa, hesabı silmeden önce bunları başka bir şekilde yedeklemenizi rica ederiz.

Yorumlarınız veya değerlendirmeleriniz

Katkılarımıza yorum yapma, görüşlerinizi ifade etme veya web sitemizin belirlenmiş alanlarında içerik yayınlama seçeneğiniz vardır. Yorumunuzun yasadışı içeriğinden (hakaret, küfürlü eleştiri, nefrete teşvik, yasaklanmış şiddet tasvirleri, vb.) sorumlu tutulabileceğimizden, gerektiğinde kimliğinizi belirleyebilmek için IP adresinizi 7 gün süreyle saklarız.

Yasal dayanakMadde 6 paragraf 1 lit. f GDPR

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler)
 • İçerik verileri (ör. gönderiler, fotoğraflar, videolar)
 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)
 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

İşleme amacı: Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim ve taleplerin işlenmesi, geri bildirim alınması, güvenlik önlemleri.

Çevrimiçi mağazamızda sipariş verirken verilerinizin işlenmesi

Online mağazamız üzerinden sipariş verirseniz, siparişinizi yerine getirmek için sipariş sürecinde sağladığınız bilgileri işleriz. Bu, özellikle adınızı, adresinizi ve elektronik iletişim bilgilerinizi, ödeme sürecinin işlenmesi için gerekli bilgileri ve özel siparişinizin ayrıntılarını içerir. Sipariş süreci sırasında hangi verilere ihtiyaç duyduğumuzu size ayrıntılı olarak bildireceğiz.

Aramızda akdedilen sözleşmenin yerine getirilmesi, hayati çıkarlarınızın korunması veya yasal hükümler nedeniyle gerekli olması halinde, verilerinizi haklarınıza uygun olarak teslimatla görevlendirilen lojistik şirketi, ödeme işlemleri amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcıları ve vergi danışmanımız gibi üçüncü taraflara aktaracağız. Hizmetlerimizi sağlamak için üçüncü taraf sağlayıcıları kullanırsak, ilgili üçüncü taraf sağlayıcıların veri koruma bildirimleri geçerlidir.

Reklam önlemleri: Sağladığınız verileri, sipariş verdikten sonra benzer ilginç ürünler ve/veya hizmetler hakkında sizi posta veya e-posta yoluyla bilgilendirmek için de kullanabiliriz.

Kullandığımız mağaza sistemi hakkında bilgi

Siparişleri ve gelen ödemeleri işlemek ve envanterimizi yönetmek için kullandığımız, aşağıda belirtilen üçüncü taraf bir sağlayıcının mağaza sistemini kullanıyoruz. Çevrimiçi mağazamızda bir sipariş verirseniz, sipariş ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için adınızı, adresinizi ve elektronik iletişim bilgilerinizi, ödeme sürecini ve belirli siparişi işlemek için gerekli bilgileri mağaza sistemi sağlayıcısına ileteceğiz.

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler)
 • Ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar)
 • İletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi)
 • Sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, sözleşmenin süresi)
 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)
 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

İlgili kişiler: Müşteriler, ilgili taraflar, iş ve sözleşme ortakları

İşleme amacı: Siparişlerin işlenmesi, iletişim ve gerekirse pazarlamanın yanı sıra soruların yanıtlanması, veri güvenliği, ofis ve organizasyon prosedürleri

Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b, yasal yükümlülük, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent c, meşru menfaat, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f

WOO TİCARET

Hizmet sağlayıcı: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ABD
Web sitesi: https://woocommerce.com/#
Gizlilik politikası: https://automattic.com/privacy/

Ödeme hizmeti sağlayıcısı

Yasal yükümlülüklerimiz uyarınca veya verimli, güvenli ve müşteri odaklı ödeme işleme konusundaki meşru menfaatlerimiz nedeniyle, bizimle bir sözleşme veya başka bir yasal ilişki imzalayan kişiler, ödeme için bankaları ve kredi kuruluşlarını ve diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarını kullanabilir. Tarafımızdan sunulan ödeme hizmeti sağlayıcıları bu bağlamda isim, adres veya hesap/kredi kartı numarası, şifreler, TAN'lar, doğrulama numaraları gibi banka verilerinin yanı sıra akdedilen sözleşmeye ilişkin bilgiler ve ödemenin alıcısına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere envanter verilerini işler.

Bu bağlamda toplanan veriler, ödeme hizmeti sağlayıcısının ödemeyi işlemesini sağlamak için gereklidir. Bu kişisel verileri yalnızca tarafımızca görevlendirilen ödeme hizmeti sağlayıcısı toplar ve işler. Hiçbir zaman hesap veya kredi kartı bilgileriniz hakkında bilgi almayız. Müşterilerimizin ödemesinin alınıp alınmadığı konusunda ödeme hizmeti sağlayıcımız tarafından bilgilendiriliriz. Ödeme hizmeti sağlayıcılarımızın, ödeme yapan kişinin kimliğini ve kredibilitesini kontrol etmek amacıyla müşterilerimizin verilerini kredi referans kuruluşlarına iletmesi mümkündür. Bu bağlamda, ödeme hizmeti sağlayıcılarımızın gizlilik politikasına ve genel hüküm ve koşullarına (GTC) atıfta bulunuyoruz.

İlgili ödeme hizmeti sağlayıcısının hüküm ve koşulları ile veri koruma hükümleri geçerlidir. Bu bilgileri ilgili hizmet sağlayıcının web sitesinde veya işlem uygulamasında bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve iptal ve bilgilendirme ile ilgili haklarınızı kullanmak için lütfen ilgili hizmet sağlayıcının hükümlerine bakın.

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isim, adres),
 • Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, belirli konulara ilgi, erişim zamanları),
 • Ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar, ödeme geçmişi),
 • İşlem verileri (örneğin vade, müşteri kategorisi, sözleşmenin konusu),
 • İletişim ve meta veriler (örneğin IP adresi, cihaz veya bilgisayar sistemi hakkında bilgiler)

İşleme amacı: Etkili, güvenli ve müşteri odaklı ödeme teklifleri (hizmeti) ve ödemelerin sözleşme anlaşmalarına uygun olarak işlenmesi

Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi taleplerin yerine getirilmesi, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b, meşru menfaatler, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f

İptal seçenekleri: İlgili ödeme hizmeti sağlayıcısıyla iletişime geçerek kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal işlemine rağmen, ödeme hizmeti sağlayıcısı, sözleşmeye dayalı ödeme işlemleri için kesinlikle gerekli olan kişisel verileri işleme, kullanma ve iletme yetkisine sahip olabilir. Kişisel verilerin saklanması ve zamanında silinmesi ile ilgili olarak, ödeme hizmeti sağlayıcısının ilgili veri koruma hükümlerine atıfta bulunuyoruz.

Aşağıdaki ödeme hizmeti sağlayıcılarını kullanıyoruz:

PayPal

Hizmet sağlayıcı: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lüksemburg
Web sitesi: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/home
Gizlilik politikası: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full#

Çevrimiçi reklamcılık

İnternet reklamlarını görüntülemek için hizmetler kullanıyoruz. Kullandığımız hizmetler, bir çerez veya piksel aracılığıyla belirli kullanıcı verilerini toplar. Bu, özellikle web sitemize hangi web sitesinden geldiğiniz (yönlendiren olarak adlandırılır), web sitemizin hangi sayfalarına eriştiğiniz, sayfalarımızı ne kadar süreyle ziyaret ettiğiniz ve orada hangi etkileşimleri yaptığınız bilgilerini içerir. Buna ek olarak, kullandığınız tarayıcı, bilgisayar sistemi ve cihaz türü hakkında veriler toplanır. Yaş veya cinsiyet gibi demografik bilgiler de bu tür bir hizmet aracılığıyla takma adlarla toplanabilir. Konum verilerinizin toplanmasına izin verdiyseniz, sağlayıcıya bağlı olarak bu veriler de işlenebilir. Bu verileri toplamak ve saklamak için ilgili hizmet, kullandığınız son cihaza bir çerez veya sayma pikseli yerleştirir ve bu da size atanan IP adresini toplar. Ancak bu, IP maskeleme adı verilen bir prosedür kullanılarak kısaltılır, böylece IP adresi artık web sitemizi ziyaretinize atanamaz. Prensip olarak, ilgili hizmet kullanıldığında isimler veya e-posta adresleri gibi açık veriler saklanmaz. Bu durum yalnızca aşağıda listelenen hizmetlerden birini sunan ve profilinizi yukarıda belirtilen verilerle birleştiren bir sosyal ağa üye olmanız durumunda geçerlidir.

Veriler, reklam tarafından oluşturulan ziyaretçi sayısı ve reklam önleminin başarısı hakkında istatistiksel ifadeler içeren bir rapor üretmek için kullandığımız hizmet tarafından analiz edilir. Raporlar, reklamlarımız aracılığıyla web sitemize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını içerir. Raporlar ayrıca kullanıcıların son cihazları ve tarayıcıları, kullanıcıların bulundukları konumlar ve reklamların tıklanma zamanları hakkında bilgiler içerir. Ancak raporlar, web sitemizin bir kullanıcısı olarak sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi içermez.

Hizmet sağlayıcının konumuna bağlı olarak, hizmet aracılığıyla toplanan verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılabileceğini ve işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, GDPR tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

İlgili veriler:

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)
 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

İlgili kişiler: Çevrimiçi hizmetlerimizin kullanıcıları

İşleme amacı: Erişim ölçümü, kampanya başarı takibi, yeniden pazarlama ve ilgi ve davranış tabanlı pazarlama

Yasal dayanak: İlgili hizmeti kullanmadan önce onayınızı istediysek, bu yasal dayanaktır, Madde 6 paragraf 1 lit. a GDPR. Buna ek olarak, ilgili hizmeti, ziyaretçi akışlarını web sitemize yönlendirmek, işlevleri, teklifleri ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirebilmek için bu ziyaretçi akışlarını analiz etmek konusundaki meşru menfaatimiz temelinde kullanıyoruz, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f.

Çevrimiçi reklamcılık için aşağıdaki hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz:

Google Reklamları

Hizmet sağlayıcı: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD
Avrupa'daki kayıtlı ofis: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda
Web sitesi: https://ads.google.com/home/
Gizlilik politikası: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

E-posta, posta veya telefon yoluyla reklam

Kişisel verileri e-posta, posta veya telefon yoluyla reklam iletişimimiz için işliyoruz. Reklam önlemlerimizi almaya istediğiniz zaman itiraz edebilir veya reklam iletişimimizi almak için daha önce verdiğiniz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Şüphe durumunda, itirazınızdan veya iptalinizden sonra bile onayınızın verildiğini kanıtlayabilmek için, verilerinizi itirazınızdan/iptalinizden sonra 4 yıla kadar saklayabiliriz. Verilerinizi itirazınızdan/iptalinizden sonra başka hiçbir amaçla kullanmayacağız. Verilerinizi bu süreden önce silmemizi isterseniz, bize ilk başta onay verdiğinizi teyit ettikten sonra bunu yapacağız.

İlgili veriler:

 • İletişim bilgileri (örn. e-posta, telefon numarası, posta adresi)
 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler)

İlgili kişiler: İletişim ortağı

İşleme amacı: E-posta, posta veya telefon yoluyla doğrudan reklam önlemleri (pazarlama)

Yasal dayanak: Rıza, GDPR 6. madde 1. fıkra a bendi, meşru menfaat, GDPR 6. madde 1. fıkra f bendi

Web analizi ve istatistikleri

Web sitemize gelen ziyaretçilerin akışını kaydetmek ve istatistiksel olarak analiz etmek için web analiz hizmetlerini kullanıyoruz. Diğer şeylerin yanı sıra, bu tür hizmetler web sitemize geldiğiniz web sitesi (yönlendirenler olarak adlandırılır), web sitemizin hangi sayfalarına eriştiğiniz, sayfalarımızı ne kadar süreyle ziyaret ettiğiniz ve orada hangi etkileşimleri yaptığınız hakkında veri toplar. Buna ek olarak, kullandığınız tarayıcı, bilgisayar sistemi ve cihaz türü hakkında veriler toplanır. Yaş veya cinsiyet gibi demografik bilgiler de bu tür bir hizmet aracılığıyla takma adlarla toplanabilir. Konum verilerinizin toplanmasına izin verdiyseniz, sağlayıcıya bağlı olarak bu da işlenebilir.

Bu verileri toplamak ve saklamak için, kullandığımız web analiz hizmeti genellikle kullandığınız son cihaza bir çerez yerleştirir ve bu da size atanan IP adresini toplar. Ancak bu, IP maskeleme adı verilen bir prosedür kullanılarak kısaltılır, böylece IP adresi artık web sitemizi ziyaretinize atanamaz. İsimler veya e-posta adresleri gibi başka hiçbir açık veri saklanmaz. Ne biz ne de kullandığımız hizmet, web sitemizi ziyaret edenlerin kimliğini bilmiyoruz.

Aşağıda adı geçen hizmet sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, hizmet aracılığıyla toplanan verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılabileceğini ve işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, GDPR tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

İlgili veriler:

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)
 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi).

İlgili kişiler: Çevrimiçi hizmetlerimizin kullanıcıları

İşleme amacı: Erişim ölçümü, kampanya başarı takibi, yeniden pazarlama ve ilgi ve davranış tabanlı pazarlama

Yasal dayanak: İlgili hizmeti kullanmadan önce onayınızı istediysek, bu yasal dayanaktır, Madde 6 paragraf 1 lit. a GDPR. Buna ek olarak, ilgili hizmeti, işlevleri, teklifleri ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmek için web sitemize gelen ziyaretçi akışını analiz etme konusundaki meşru menfaatimize dayanarak kullanıyoruz, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f.

Aşağıdaki web analiz hizmetlerini kullanıyoruz:

Google Evrensel Analitik

Hizmet sağlayıcı: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD
AB içindeki kayıtlı ofis: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda
Web sitesi: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Cihazlar arası izleme: Cihazlar arası izleme ile, bir kullanıcı kimliği yardımıyla yalnızca ziyaret ettiğiniz web sitelerinden gelen veriler analiz edilemez, aynı zamanda diğer cihazlardan gelen veriler ve kullanıcı diğer cihazda tanınabilir. Kullanıcı kimliği tarafımızdan atanır. Bir takma ad olarak hizmet eder. İnternet kullanıcısını tanımlamak mümkün değildir.
Opt-out seçeneği: Verilerinizin Google Analytics tarafından kullanılmasını istemiyorsanız, verilerinizin gelecekte web sitemizde toplanmasını önleyecek bir devre dışı bırakma eklentisi ayarlayabilirsiniz. Bu eklentiyi buradan edinebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Haberci hizmetleri

Messenger hizmetleri aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Messenger hizmetleri, İnternet üzerinden gerçek zamanlı olarak kullanıcılar arasında metin mesajlarının yanı sıra resim veya video dosyaları göndermek için kullanılabilen sohbet programlarıdır. Messenger hizmetleri ayrıca ifadeler, elektronik tebrik kartları ve kişiler göndermek için de kullanılabilir. Mesajların iletilebilmesi için katılımcıların doğrudan ya da bir sunucu aracılığıyla İnternet gibi bir ağ üzerinden bir bilgisayar programı (istemci olarak adlandırılır) ile birbirlerine bağlı olmaları gerekir. Kural olarak, mesajlar diğer taraf çevrimiçi değilken de gönderilebilir - mesaj daha sonra hizmet sunucusu tarafından geçici olarak saklanır ve daha sonra tekrar müsait olduklarında alıcıya teslim edilir. Son olarak, bu hizmetler ekran aktarımı ve çevrimiçi oyunlar için de kullanılabilir.

Hizmet, gönderilen içerik (metinler, ekler) için uçtan uca şifreleme kullanıyorsa, mesajı üçüncü taraflar veya hizmet sağlayıcının kendisi değil, yalnızca seçilen iletişim ortakları görüntüleyebilir. Bu bağlamda, içeriğin şifrelendiğinden emin olmak için hizmet güncellemelerini düzenli olarak yüklemenizi öneririz. Bununla birlikte, hizmet sağlayıcı iletişimin meta verilerine erişme seçeneğine sahiptir. Bu, iletişimin zamanını ve (ayarlara bağlı olarak) konumunu ve kullandığınız cihazı içerir.

Aşağıda adı geçen sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, platformu aracılığıyla toplanan verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılabileceğini ve işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, GDPR tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

İlgili veriler:

 • Envanter ve iletişim verileri (örn. isim, telefon numarası, e-posta adresi)
 • İçerik verileri (ör. gönderiler, fotoğraflar, videolar)
 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)
 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi).

İşleme amacı: İletişim ve pazarlama

Yasal dayanak: İlgili hizmeti kullanmadan önce sizden onayınızı istediysek, bu yasal dayanaktır, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a. Bu bağlamda, iletişim verilerinizi izniniz olmadan ilk kez hizmet sağlayıcıya iletmeyeceğimizi açıklığa kavuşturuyoruz. Sizinle bir sözleşmenin başlatılması bağlamında veya mevcut bir sözleşme ilişkisi bağlamında aşağıdaki hizmetlerden biri aracılığıyla iletişim kurarsak, yasal dayanak sözleşmenin yerine getirilmesi veya hazırlanmasıdır, Madde 6 paragraf 1 lit. b GDPR. Buna ek olarak, aşağıdaki hizmetlerin iletişiminde hızlı ve verimli iletişim ve iletişim ortaklarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki meşru menfaatlerimize güveniyoruz, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f.

İtiraz olasılığı: Aşağıdaki hizmeti kullanmamız için bize verdiğiniz izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman mesajlaşma hizmeti aracılığıyla iletişime itiraz edebilirsiniz.

Aşağıdaki mesajlaşma servislerini kullanıyoruz:

WhatsApp

Hizmet sağlayıcı: WhatsApp Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, ABD
AB'deki kayıtlı ofis: Whatsapp Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda
Ana şirket: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD
Web sitesi: https://www.whatsapp.com/
Gizlilik politikası: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

Çevrimiçi toplantılar, video konferanslar ve ekran paylaşımı

Çalışanlar arasında ve ilgili taraflar veya müşterilerle çevrimiçi toplantılar, görüntülü ve/veya sesli konferans görüşmeleri ve çevrimiçi seminerler sağlamak için üçüncü taraf hizmetleri kullanıyoruz. Bizimle böyle bir hizmet aracılığıyla iletişim kurarsanız, bu iletişim sürecinde toplanan veriler hem bizim tarafımızdan hem de üçüncü taraf sağlayıcı tarafından işlenecektir. Bu tür bir iletişim sürecinde ortaya çıkabilecek veriler, özellikle oturum açma ve iletişim bilgilerinizi, sohbet penceresindeki katkılarınızı, video ve ses katkılarınızı ve paylaşılan ekran içeriğini içerir. Kullandığımız üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından işlenen veriler öncelikle kullanıcı verilerini ve meta verileri (örneğin IP adresi, bilgisayar sistemi bilgileri) içerir. Kural olarak, üçüncü taraf sağlayıcılar bu verileri hizmetin güvenliğini kontrol etmek ve garanti etmek için işler. Buna ek olarak, veri işlemeden elde edilen bulgular üçüncü taraf sağlayıcının teklifini optimize etmek ve ilgili pazarlama önlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Lütfen bu konuda üçüncü taraf sağlayıcının veri koruma bilgilerine bakın.

Aşağıda adı geçen hizmet sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, hizmet aracılığıyla toplanan verilerin Avrupa Birliği dışına aktarılabileceğini ve işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, GDPR tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

İlgili veriler:

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler)
 • İletişim bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası)
 • Paylaşılan içerik (ör. fotoğraflar, videolar, metinler, ses kayıtları)
 • Kullanıcı verileri (örn. erişim zamanları, ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi)
 • Meta ve iletişim verileri (örn. IP adresi, bilgisayar sistemi bilgileri)

İlgili kişiler: İlgili taraflar, müşteriler, iletişim ortakları

İşleme amacı: İletişim taleplerinin işlenmesi, çalışanların yanı sıra ilgili taraflar ve müşterilerle iç ve dış iletişim, sözleşmeye dayalı hizmetlerimizin yerine getirilmesi, hizmet sunumu

Yasal dayanak: Rıza, GDPR 6. madde 1. fıkra a bendi, sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular, GDPR 6. madde 1. fıkra b bendi, meşru menfaat, GDPR 6. madde 1. fıkra f bendi

Kullandığımız hizmetler:

Microsoft Teams

Sunulan hizmetler: video konferans, sohbetler, sesli konferans
Hizmet sağlayıcı: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD
Web sitesi: https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
Gizlilik politikası: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Skype

Sunulan hizmetler: Anlık mesajlaşma, video konferans, sesli konferans
Hizmet sağlayıcı: Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Lüksemburg, Lüksemburg
Ana şirket: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD
Web sitesi: https://www.skype.com/de/
Gizlilik politikası: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Yakınlaştır

Sunulan hizmetler: video konferans, sesli konferans, sohbetler
Servis sağlayıcı: Zoom Video Communications, Inc, 55 Almaden Boulevard, 6. Kat, San Jose, CA 95113, ABD
Web sitesi: https://zoom.us/de-de/meetings.html
Gizlilik politikası: https://zoom.us/de-de/privacy.html

İçerik hizmetleri

Web sitemiz aracılığıyla belirli içerik veya grafikleri (videolar, resimler, müzik, yazı tipleri, haritalar) görüntüleyebilmek için belirli hizmetleri kullanıyoruz. Kullandığımız hizmetler, web sitemizi ziyaretiniz sırasında size atanan IP adresini işler, çünkü ilgili içeriğin kullandığınız tarayıcıda görüntülenebilmesinin tek yolu budur. Buna ek olarak, bu hizmetlerin sağlayıcıları son cihazınıza kullanım davranışınız, ilgi alanlarınız, kullandığınız cihaz ve tarayıcı ve oturumunuzun zamanı ve süresi hakkında bilgi toplamak için kullanılan başka çerezler yerleştirebilir. Sağlayıcılar bu verileri düzenli olarak analiz, istatistik ve pazarlama amaçları için kullanmaktadır. Ayrıca, bu bilgiler diğer kaynaklardan gelen bilgilerle de birleştirilebilir. Bu, özellikle hizmet sağlayıcıda bir hesabınız varsa ve oturum sırasında orada oturum açtıysanız geçerlidir.

Aşağıda adı geçen hizmet sağlayıcının ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, aşağıda daha ayrıntılı olarak belirtilen verilerin Avrupa Birliği dışındaki sunuculara aktarılabileceğini ve bu sunucularda işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda, GDPR tarafından öngörülen veri koruma düzeyine uyulmaması ve haklarınızın uygulanmasının zor veya imkansız olması riski vardır.

İlgili veriler:

 • Kullanım verileri (örn. erişim süreleri, tıklanan web siteleri)
 • İletişim verileri (örn. kullanılan cihaz hakkında bilgi, IP adresi)

İlgili kişiler: Web sitemizin kullanıcıları

İşleme amacı: İnternet sayfalarımızı görüntülemek, içerik sunmak, İnternet sayfalarımızın çalışmasını garanti etmek

Yasal dayanak: Çerez onay banner'ı aracılığıyla onay, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a, meşru menfaatler, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f

Aşağıdaki içerik hizmetlerini kullanıyoruz:

Google Haritalar

Web sitemizde Google Maps kullanıyoruz. Google, ziyaretçinin IP adresini toplar ve işler. Google Haritalar'ın entegre edildiği bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz ve konum verileriniz (ikincisi genellikle sizin izniniz olmadan), Google Haritalar'ın gerçekten kullanılıp kullanılmadığına veya Google hesabınızda oturum açıp açmadığınıza bakılmaksızın Google'a iletilir. IP adresiniz, web sitemizi ziyaret ettiğinizde Google hesabınızda oturum açmış olmanız halinde Google hesabınıza atanacaktır.

Hizmet sağlayıcı: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD
AB'deki kayıtlı ofis: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda
Web sitesi: https://www.google.de/maps
Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy
Opt-out seçeneği: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Web Yazı Tipleri

Google Web Fonts ile yazı tiplerini (web yazı tiplerini) web sitemizin tasarımına entegre edebilir ve web sayfalarımızı görüntülediğinizde bunları tarayıcınızda doğru şekilde görüntüleyebiliriz. Bu web yazı tipleri bir Google sunucusu çağrılarak entegre edilir. Yazı tipleri buradan tarayıcınıza sıkıştırılmış biçimde aktarılır ve orada açılır. Bu sunucu genellikle ABD'de bulunur. Google Fonts'u entegre ettiğimiz sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, Google hangi web sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilecektir.

Hizmet sağlayıcı: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD
AB'deki kayıtlı ofis: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda
Web sitesi: https://fonts.google.com/
Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy

YouTube

Bu web sitesinde YouTube bileşenlerini, web sitemizi ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız aracılığıyla oynatılabilmeleri için web sitemize video yerleştirmek için kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında hem YouTube hem de Google, IP adresinizi Google'ın ABD'deki harici sunucularına ileterek hangi sayfaya veya alt sayfaya eriştiğiniz konusunda bilgilendirilir. Bu bilgiler, görüntülenen videoların gerçekten izlenip izlenmediğine veya tıklanıp tıklanmadığına ya da YouTube veya Google hesabınıza giriş yapıp yapmadığınıza bakılmaksızın iletilir. Bu bilgiler, web sitemize eriştiğinizde Google hesabınızda oturum açmış olmanız halinde toplanır ve Google hesabınıza atanır.

Hizmet sağlayıcı: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ABD
Web sitesi: https://www.youtube.com/
Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy
Opt-out seçeneği: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Güvenlik önlemleri

Ayrıca, veri koruma yasalarının hükümlerine uymak ve verilerinizi kazara veya kasıtlı manipülasyona, kısmen veya tamamen kayba, imhaya veya üçüncü tarafların yetkisiz erişimine karşı korumak için en gelişmiş teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alıyoruz.

Bu gizlilik politikasının güncelliği ve değiştirilmesi

Bu gizlilik politikası şu anda geçerlidir ve Haziran 2023 tarihlidir. Yasal veya düzenleyici gerekliliklerdeki değişiklikler nedeniyle, bu gizlilik politikasının uyarlanması gerekebilir.

Bu gizlilik politikası SOS Recht veri koruma jeneratörü yardımıyla oluşturulmuştur. SOS Recht, merkezi Berlin'de bulunan Mueller.legal Rechtsanwälte Partnerschaft tarafından sağlanan bir hizmettir.

Canlı Sohbet
Merhaba, ben Mojo bir ChatBot'um. Sizin için ne yapabilirim?